5 årsager til at klimakonferencen COP26 godt kan betragtes som en succes hidtil

COP26 har opnået en vis succes på flere områder

Det vigtige klimatopmøde, COP26 i Glasgow er stadig i gang og varer frem til til den 12. november. Der har været store forventninger til klimakonferencen, og langt fra alle mener, der er nået nær nok endnu.

Der er dog fem vigtige grunde til, at COP26 allerede har betydet væsentlige fremskridt i forhold til at tackle klimakrisen:

1. Mere end 100 lande har indgået et partnerskab og tilsluttet sig en plan om at reducere udledningen af metan med 30 procent inden 2030.

Metan er en af ​​de mest potente drivhusgasser og er ansvarlig for en tredjedel af den nuværende opvarmning fra menneskeskabte aktiviteter. (BBC)
En kraftig reduktion af metan er af FNs klimapanel blevet udråbt som en hurtig klimabremse verden så hårdt har brugt for.

2. Mere end 100 lande – der råder over 85% af verdens skove – har lovet at standse og vende skovrydning og jordforringelse inden 2030. Målet understøttes af over 120 milliarder kr. i offentlig og privat finansiering.

Hvis det lykkes, vil dette løfte spille en enorm rolle i bekæmpelsen af ​​klimakrisen; nyere analyser fra World Resources Institute viser, at verdens skove kan optage 1,5 gange mere kulstof end USA udleder årligt. (World Resources Institute)

Løfte om standse og vende skovrydning og jordforringelse

3. Kulkraft en den største enkeltkilde til CO2-udledning. Derfor er det et væsentligt fremskridt, at mere end 40 lande er blevet enige om helt at udfase kulkraft.

Flere af de store lande har dog ikke tilsluttet sig aftalen endnu. Det er lande som Kina, Indien, USA og Australien. Kina har dog givet løfte om ikke fremover at finansiere kulkraft udenlands.

4. Der er givet tilsagn om gigantiske summer til investering i grøn omstilling og teknologi.
Danske pensionsselskaber gik forrest med 350 milliarder, og på topmødet indgik over 450 finansielle institutioner en aftale om at investere i grøn teknologi, herunder investering i grøn energi.

De 450 finansielle institutioner udgør omkring 40 procent af alle globale private aktiver. Et beløb der er i omegnen af astronomiske 834 billioner kroner. (BBC)

Da det i høj grad er konkrete investeringer, der er med til at drive tempoet i den grønne omstilling, er dette en stor gevinst på topmødet i Glasgow. Det peger på, at flere konkrete klimatiltag bliver ført ud i livet, også inden 2030 som klimaforskerne kraftigt efterspørger.

5. Over 140 lande satte mere ambitiøse klimamål op mod topmødet.

Før topmødet i Glasgow havde FNs omfattende klimarapport dokumenteret, at vi med medlemslandenes daværende klimamål ville ramme en 2,7 graders temperaturstigning inden år 2100. Dette ville være katastrofalt for alt liv på jorden.
De nye klimamål landene har indleveret op til topmødet, betyder ifølge Det Internationale Energiagentur, at vi nu er på vej mod en temperaturstigning på 1,8 grader, såfremt landenes klimamål indfris. (iea.org)

Gigantiske investeringer i grøn omstilling og teknologi

Det nye regnestykke er dog belagt med en vis usikkerhed, da mange landes mål eksempelvis kun indeholder en luftig 2050 eller 2060 målsætning, og ikke forpligtende og konkrete 2030 målsætninger.

Der er også stadig et stykke til de 1,5 grader, der ligger i Parisaftalens målsætning.

Et af de helt store spørgsmål er, hvor hurtigt de enkelte lande kan og vil indfri deres klimamål. Her kan de gigantiske summer fra private investorer sandsynligvis gøre en stor forskel fremover.

Det er også positivt, at ingen af medlemslandene anfægter den oprindelige målsætning fra Parisaftalen.

Som den ellers COP26 kritiske Greta Thunberg udtrykker det, så ”det er aldrig for sent at gøre så meget, som vi kan.”

“Hvis vi ikke kan holde den globale gennemsnitlige temperaturstigning til under 1,5, så går vi efter 1,6, og 1,7 og så videre. Vi kan altid forhindre, at tingene bliver værre. Det er aldrig for sent at gøre så meget, som vi kan.” udtaler Thunberg. (Independent og BBC)

COP26 bliver sandsynligvis ikke det helt store vendepunkt, hvor alle lande fik lavet konkrete 2030 mål, der betyder at man fremover har en fast og bindende køreplan for, hvordan verden kan overholde parisaftalens mål.

Til gengæld er der trods alt opnået væsentlige fremskridt, og det store momentum håndteringen af klimakrisen er inde i, slutter næppe med COP26.

 

Relaterede artikler:

Pensionskasser investerer enorme milliardbeløb i grøn omstilling og påvirker resten af verden

Metan står for 25 % af den globale opvarmning og kan ved kraftig reduktion være den hurtige klimabremse vi har brug for

Verdens to største økonomier øger ambitioner og klimamål før afgørende konference i Glasgow

 

Kilder: BBC, CNN, Independent, Det Internationale Energiagentur, nature.com, dr.dk, World Resources Institute.