Afgørende gennembrud med fusionsenergi: Vi er tættere på uendelig grøn strøm og varme end nogensinde

Lawrence Livermore National Laboratory’s National Ignition Facility (billede fra video)

Forskere har fået et historisk gennembrud med fusionsenergi, som kan bringe os tættere på kilden til uendelig grøn energi. Dette kan hjælpe med at stoppe afhængigheden af ​​fossile brændstoffer, skriver CNN.

Forskerne fra Lawrence Livermore National Laboratory i Californien, formåede at opnå en netto energigevinst i en fusionsreaktion for første gang nogensinde. En milepæl, der kan hjælpe med at bevise, at processen kan blive et pålideligt alternativ til fossile brændstoffer og konventionel atomenergi. (newz.dk)

Nuklear fusion er en menneskeskabt proces, der replikerer den samme energi, som sker i solen. Det sker når to eller flere atomer smeltes sammen til et større; en proces der genererer en enorm mængde energi som varme.

Forskere over hele verden har studeret nuklear fusion i årtier i håb om at skabe en kilde, der giver ubegrænset CO2-neutral energi – uden det nukleare affald, der skabes af nuværende atomreaktorer. Fusionsprojekter bruger hovedsageligt grundstofferne deuterium og tritium – som begge er isotoper af brint. (CNN)

Deuterium fra bare et glas vand, tilsat lidt tritium, kunne drive et hus i et år.

At overføre denne energi ud til elnettet og opvarmning ligger dog stadig et stykke ude i fremtiden.

Det historiske punkt blev opnået ved hjælp af avanceret laserteknologi (billede fra video)

“Eksperimentet viser utvetydigt, at fysikken i Laser Fusion virker,” udtaler Dr. Robbie Scott, fra Science and Technology Facilities Council som bidrog til forskningen.

“For at omdanne resultatet til elproduktion er der meget arbejde tilbage, men dette er et vigtigt skridt på vejen.”

Professor Jeremy Chittenden, professor i plasmafysik ved Imperial College London, er enig. “Hvis det, der er blevet rapporteret, er sandt, og der er blevet frigivet mere energi, end der blev brugt til at producere plasmaet, er det et sandt gennembruds moment, som er enormt spændende… Det beviser, at det længe søgte mål, fusionens ‘hellige gral’, faktisk kan opnås.” (The Guardian)

Der er dog flere eksperter, der mener at fusionsernergi i virkeligheden allerede er overhalet af andre bæredygtige ernergiformer som sol -og vindenergi.

Energi fra sol og vind er nu så billig, at den overalt i verden allerede er i gang med at udkonkurrere de fossile brændstoffer – og teknologier der laver sol- og vindenergi om til brændstoffer som Power-to-X er også godt på vej.

Ikke desto mindre har nuklear fusion potentialet til at blive en næsten ubegrænset strømkilde med kun lidt spild og forurening. Det betydelige amerikanske gennembrud gør det muligt, at fusion kan blive en vigtig energikilde i fremtiden.

Også i Europa og resten af verden forskes der intenst i fusionsenergi. Danmark bidrager til det internationale og 150 milliarder dyre ITER projekt (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Hvor stor en rolle fusionskraft vil få i kampen mod klimaændringer er endnu uvist.

ifølge Volker Naulin, som er professor i plasmafysik ved DTU, kan det tage omkring 10-15 år inden nuklear fusion vil begynde at kunne blive brugt som energikilde. (dr.dk)

Fusionsenergi har et enormt potentiale, men er oppe imod bæredygtige energiformer, der er langt forud og iøvrigt er billigere at udvikle og implementere.

Under alle omstændigheder vil de unge generationer opleve en total revolution af energiformer i deres levetid.

 

Video fra Livermore National Laboratory:

 

Relaterede artikler:

Et sandbatteri i Finland kan måske løse dilemmaet for vedvarende energi

Kæmpe fusionsreaktor producerer ubegrænset ren energi uden affald og markerer en milepæl

Mangroveskove der opsuger 4 gange så meget CO2 som andre træer viser tegn på fremgang globalt

Kæmpe vækst i CO2 opsamling verden over men tiltag i stor skala haster

Danske forskere indfanger CO2 og forvandler det til grøn energi

Historisk vendepunkt i CO2 udledningen sker allerede i 2025 ifølge Det Internationale Energiagentur

 

Kilder: CNN, The Guardian, newz.dk, dr.dk, Livermore National Laboratory, llnl.gov/news.