Det stigende antal naturkatastrofer chokerer politikere: ”Vi er nødt til at øge tempoet i kampen mod klimaændringer”

Temperaturen i Canada og USA bryder alle rekorder

Klimakrisen har alvorlige konsekvenser, og det bliver tydeligere for hvert år med det stigende antal naturkatastrofer. Vi har nyligt set det i Tyskland og Belgien med katastrofale oversvømmelser, og i Canada og det nordvestlige USA med dødelige hedebølger og tørker som overgår alt tidligere målt. (CNN)

Intensiteten og omfanget af oversvømmelserne i Tyskland har chokeret klimaforskere, der ikke forventede, at rekorderne ville blive brudt så meget over et så bredt område. Efter den dødbringende hedebølge i USA og Canada, hvor temperaturerne steg til over 49° C, har oversvømmelsen i Centraleuropa skabt frygt for, at menneskeskabte klimaforstyrrelser gør ekstremt vejr endnu værre end forudsagt. (The Guadian)

Det er ikke bare naturlige udsving, men ekstreme vejrfænomener, der nu får flere lande til at sætte endnu større fokus på nødvendigheden af at sætte mere fart i den grønne omstilling.

Mennesket har overophedet atmosfæren med skræmmende fart, og den vestlige og nordlige del af verden bliver nu ramt næsten lige så hårdt som sydlige 3. verdenslande. Opvarmningen betyder en ophobning af vand nogle steder i atmosfæren og andre steder er der slet intet vand.

Skræmmende ødelæggelser og dødstal i Europa

USA er i den grad plaget af skovbrande og den såkaldte ”megatørke”, der dækker over 90 procent af det vestlige USA. Videnskabsfolk vurderer, at det vil tage 10 regnfulde år at genetablere de forskellige vandreservoirer. (CNN)

Tyskland taler allerede om yderligere at speede den grønne omstilling op, og der er meget der tyder på, at de sidste måneders ekstremvejr har fået flere lande til at sætte yderligere fokus på de industrier, der blokerer og halter bagefter i den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst Canada og Tyskland.

”Vi er nødt til at øge tempoet i kampen mod klimaændringer,” udtalte den tyske kansler Angela Merkel, efter at have besøgt de ramte områder. (The Guadian)

Al velstand skabt af fossile brændstoffer kan vise sig enormt dyrt for landene, – ikke bare menneskeligt, men også økonomisk.

De sidste 7 år har været de hidtil varmest målte, og udviklingen vil sandsynligvis fortsætte, ifølge forskningen. Frekvensen af de ekstreme vejrfænomener er ligeledes stærkt stigende, og al snak om naturlige udsving i vejret er for længst holdt op med at give mening. Det normalt kolde Sibirien har skovbrande så voldsomme, at røgen nu driver ind over Alaska. I Kina står Zhengzhou, en by med 12 millioner indbyggere under vand, efter voldsomme oversvømmelser.

Det er ikke kun et spørgsmål om, at verden skal have mere fart på med den grønne omstilling for at imødegå endnu mere katastrofale klimaforandringer. Den seneste udvikling kalder også på, at landene må tage større forholdsregler og foranstaltninger mod de ekstreme vejrfænomener, som givet vil komme de næste mange år.

I Californien måltes for nyligt 54,4 C grader. Det er den højeste verificerede temperatur målt på jorden nogensinde.

 

Relaterede artikler:

Grøn energi har nået vigtige milepæle og fortsætter med at sætte nye rekorder

Vi kan nå Parisaftalens mål med kendte teknologier: Det Internationale Energiagentur udgiver skelsættende rapport

Ny bog om bæredygtighed kan få stor indflydelse på klimaindsatsen og øge indtjeningen i dansk erhverv

Økonomiske vismænd: Sæt gang i økonomien med større fokus på grøn omstilling

“Akut national sikkerhedstrussel”: USA´s nye administration sætter klimaet først

 

Kilder: CNN, The Guardian, New York Times, World Meteorological Organisation, BBC.