Energikrisen skyldes ikke grøn omstilling lyder det fra Det Internationale Energiagentur

Energikrisen har intet at gøre med den grønne omstilling

Verden er nødt til at drage de rigtige konklusioner af nutidens naturgaskrise, lyder det fra Det Internationale Energiagentur.

Dr Fatih Birol er energiekspert, økonom og administrerende direktør for Det Internationale Energiagentur (IEA).

Ifølge Fatih Birol er det meget vigtigt at have for øje, at den nuværende energikrise intet har at gøre med den grønne omstilling:

“I dag befinder Europa sig i hjertet af en international energistorm drevet af uro på naturgasmarkederne. At forstå årsagerne til denne krise – som har alvorlige konsekvenser for regeringer, virksomheder og husholdninger – og at drage de rigtige erfaringer fra den er afgørende for overgangen til mere bæredygtige, sikre og overkommelige energiforsyninger i fremtiden.

I de seneste uger og måneder er priserne på naturgas og elektricitet steget til rekordhøje niveauer – især i Europa og nogle store asiatiske markeder – hvilket har forårsaget potentielt betydelige økonomiske konsekvenser. Disse omfatter flere negative indvirkninger på elselskaber, andre virksomheder og industrisektorer og forbrugere – i nogle tilfælde, hvilket resulterer i regeringsindgreb for at begrænse skaden. Disse effekter vil sandsynligvis have en varig indvirkning ud over de markedsspændinger, vi ser denne vinter på den nordlige halvkugle.

Dr. Fatih Birol, Det Internationale Energiagentur

Stigningen i energipriserne har også bidraget til en bredere prisinflation, som påvirker mange økonomier verden over.”

Desværre ser vi igen påstande om, at udsving på gas- og elmarkederne er resultatet af den grønne energiomstilling. Disse påstande er mildest talt vildledende”, understreger Fatih Birol.

“Dette er ikke en vedvarende energi eller en grøn energikrise; dette er en krise på naturgasmarkedet. Det er vigtigt at arbejde ud fra et solidt evidensgrundlag om årsagerne til den aktuelle markedsuro. Som vi viste i vores nylige World Energy Outlook 2021, kan velforvaltede rene energiomstillinger hjælpe med at reducere energimarkedets udsving og dens indvirkning på virksomheder og forbrugere. De underliggende årsager til nutidens krise ligger andre steder,” skriver den administrerende direktør for IEA. (iea.org)

Det internationale Energiagentur udgav sidste år den skelsættende rapport World Energy Outlook 2021, der viser hvordan verden kan nå klimamålene med kendt teknologi som sol- og vindkraft. Rapporten har allerede haft en enorm betydning i hele verden, og det afspejler sig eksempelvis i Europas og USA´s store satsninger på grøn energi.

Dette vil samtidig skabe millioner af arbejdspladser, løfte økonomisk vækst og holde Parisaftalens mål indenfor rækkevidde, ifølge rapporten fra Det Internationale Energiagentur.

Rapporten er en referenceramme for alverdens beslutningstagere, og vil på grund af dens grundighed og autoriteten fra IEA påvirke al fremtidig energipolitik.

 

Relaterede artikler:

Status quo på klimakrisen: Der kommer til at ske store ting allerede i 2022

I 2022 vil solenergi alene tegne sig for halvdelen af ny elproduktion i USA

Vi kan nå klimamålene med kendt teknologi: IEA udgiver skelsættende rapport

Bæredygtig energi har nået vigtige milepæle og udviklingen accelererer stadig

Mega solcelleparker skyder op overalt i verden

 

Kilder: Det Internationale Energiagentur;

Europe and the world need to draw the right lessons from today’s natural gas crisis.

World Energy Outlook 2021

Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector