Flere lande sætter mål om at beskytte 30 procent af verdens land- og havareal inden udgangen 2030

Det nye initiativ kan betyde en firdobling af beskyttet havareal

Flere lande, deriblandt stort set hele EU har sat sig som mål, at vi inden 2030 skal have beskyttet naturen i 30 procent af verden. Dette vil effektivt betyde en fordobling af beskyttet natur på land og en firdobling på havene.

30 procent kan virke som et vilkårligt tal, men det er det videnskabelige estimat for, hvad der skal til for at sikre en “nødvendig pause”, som kan standse tabet af arter og levesteder længe nok til at sikre, at katastrofer på den korte bane kan undgås.

Ved det nylige One Planet topmøde i Frankrig blev der lovet milliarder til projekter rundt om i verden.

“Topmødet handlede i år om artsdiversiteten, økosystemer og om deres betydning for menneskelig sundhed” (un.dk)

One Planet topmødet var arrangeret af FN og Verdensbanken med Frankrig som vært, og gik ud på at fremme biodiversitet og beskyttelse af naturen. Et projekt der går hånd i hand med bekæmpelsen af klimaforandringer, da eksempelvis beplantning af træer spiller et kæmpe rolle i at opsuge CO2 fra atmosfæren.

Der blev også under topmødet indsamlet 87 milliarder kr. til støtte for det store projekt, Green Wall i Afrika. Et projekt der går ud på at beplante et bælte af træer tværs over Afrika, og derved genopdyrke 100 millioner hektar land. Sidegevinsterne ved projektet er desuden jobskabelse og flere fødevarer i den udsatte afrikanske region.

Emmanuel Macron var vært for topmødet i Frankrig

Det britiske kongehus afslørede i forbindelse med topmødet landets nye Charter, Terra Carta, der sætter bæredygtighed i centrum i den private sektor. En køreplan for finansiering i den private sektor, der sætter bæredygtig brug af naturen i centrum for investeringsbeslutninger. Planen er bakket op af 25 milliarder kr. fra den britiske regering.

Hensigten med topmødet var fremme biodiversitet og beskytte naturen, ved at få lande til at forpligte sig til konkrete mål for at beskytte økosystemet.

Det var forud for dette topmøde, at der opstod en koalition som vil være foregangslande for et 30×30 mål; beskyttelse af 30 procent natur inden 2030.

Den britiske miljøminister udtalte ved topmødet, at:

“Vi ved, at der ikke findes nogen vej til at tackle klimaændringer, der ikke indebærer en massiv forøgelse af vores bestræbelser for at beskytte og genoprette naturen” (The Guardian)

Koalitionen på de 50 lande sigter efter at skabe præcedens for flere lande ved det kommende klimatopmøde. Målet på de 30 procent forventes at blive det overordnede mål for ‘Paris agreement for nature’, der vil blive forhandlet på Cop15 i Kunming i Kina senere i år.

Ud over EU tæller koalitionen lande fra 6 kontinenter som eksempelvis Japan, Costa Rica, Etiopien, Colombia, Nigeria, Peru, Mongoliet, Pakistan, og Kenya.

Vi kan se frem til mere uberørt natur i de kommende år

Danmark er også en del af koalitionen, High Ambition Coalition, der består af de 50 lande.

Herhjemme blev regeringen og dens støttepartier i december enige om “en natur- og biodiversitetspakke, der sikrer 888 mio. kroner i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Danskerne kan blandt andet se frem til etablering af flere nye naturnationalparker og endnu mere urørt skov. Aftalen er den anden i en række af aftaler om grøn genstart, som regeringen forhandler med Folketingets partier.” (regeringen.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (DN) hilser initiativet meget velkommen. Pt. er Danmarks biodiversitet, ifølge DN, i en “fortvivlende ringe tilstand. Flere tusinde af vores arter er truet af udryddelse, og vores natur og økosystemer forringes og mister evnen til at modstå klimaforandringerne”.

Med den nye plan kan vi ifølge DN se frem til “ambitiøse politiske mål for naturen, finansiering af
initiativerne og en klar køreplan for at redde Danmarks biodiversitet”. (dn.dk)

 

Relaterede artikler:

Vidunderplante opsuger CO2 35 gange bedre end træer og plantes nu i millionvis – under vandet

Massiv plantning af træer vil kunne udligne et årtis udledning af C02

Man kan faktisk hive CO2 ud af atmosfæren – og det er billigere end du tror

Dybhavet har uanede fiskebestande og er måske løsningen på klimakrisen

Store flokke af blåhvaler er vendt tilbage til Antarktis og det er gode nyheder for klimaet

 

Kilder: Un.dk, un.org, sustainable-markets.org, regeringen.dk, goodnewsnetwork.org, campaignfornature.org, dn.dk, hacfornatureandpeople.org, The Guardian.

 

 

 

Vil du også gøre noget mere for klimaet. Se disse projekter:

Træplantning i verden med FutureWorldClimate.com der viser dig træplantningsprojekter som lever op til krav om bæredygtighed.