Forskning dokumenterer at træer har en bevidsthed og det giver et nyt perspektiv på klimakrisen

Skoven kan opføre sig som én enkelt organisme

Ny forskning beviser, at træer har en form for bevidsthed.

Bevidsthed betyder oprindeligt, at være vidende. Med den definition af bevidsthed, er der efterhånden ret omfattende forskning der dokumenterer, hvordan træer bevidst kan kommunikere med hinanden, advare andre om farer og give viden videre til deres ungtræer. Modertræer kan endda give særlig næring videre til deres yngel via deres rodnet, og eksempelvis sørge for, at de får sollys.

Det er ifølge forskningen ikke bare en kommunikation via træernes eget rodnet, men også via en symbiose med underjordiske svampe. En hel skov kan være forbundet på denne måde i en form for kollektiv bevidsthed.

Vi taler selvfølgelig ikke om menneskelig bevidsthed, men at træer og planter rent faktisk har en form for hukommelse og kan lære af erfaring. De kan give kulstof videre til de af deres slægtninge, der står i skygge og passe på deres ungtræer ved at ændre deres rodstruktur, så der er plads til dem.

Professor Suzanne Simard fra University of British Columbia

Det er bl.a. professor i skov og økologi, Suzanne Simard fra University of British Columbia, der gennem 30 år har forsket og lavet kontrollerede forsøg med træer og deres kommunikation.

»Under jorden er der den her anden verden. En verden med uendelige biologiske stisystemer, som binder træerne sammen og tillader dem at kommunikere. På den måde kan skoven opføre sig, som om den var én enkelt organisme. Det kan måske endda minde dig om en slags intelligens,« siger Suzanne Simard i sin meget omtalte  TED-talk, How Trees Talk to Each Other. ( videnskab.dk )

Døende modertræer sørger for at give vigtig kemisk information videre, der kan hjælpe de unge træers modstandskraft overfor eksempelvis nyligt opståede billeangreb. Det ses desuden, hvordan gamle faldne træer bliver holdt i live ved hjælp af deres slægtninges rodnet.

Hvis du er en af dem der blev fascineret af filmen Avatar vil mange af Suzanne Simards pointer ganske givet vække genklang.

I nedenstående TED-talk forklarer professor Simard om træernes hemmelige liv:

 

Det er måske vigtigt at pointere, at Simards og andres forskning ikke har noget med “kramme træer” at gøre. Hvor det at kramme træer sandsynligvis kan have en vis indvirkning på et menneske, er der ikke noget forskning, der kan påvise, at der kan sker nogen form for reaktion i et træ ved at give det et kram. Her stopper sammenligningen af bevidsthed hos henholdsvis træer og mennesker.

Hvis man speeder en optagelse op af en udvikling af et træ og dets omgivelser, vil man klart kunne se en målrettet og hensigtsmæssig adfærd, men det er tydeligvis ikke en bevidsthed, der fungerer i samme tempo som os mennesker. Omvendt forholder det sig med myrer; de styrter afsted i konstant voldsom fart, – men måske foregår det hele for dem i et afstadigt tempo, og vi mennesker bevæger os meget langsomt i deres opfattelse?

Faldne træer holdes “kunstigt” i live af deres slægtninge

Den nye forskning rejser i hvert fald spørgsmålet om vi grundlæggende skal ændre vores forståelse af naturen – og af begrebet bevidsthed i det hele taget.

Klimakrisens krav om en samlet og kollektiv indsats og større bevidsthed om naturen, ligger på en måde i forlængelse af den nye forskning. Ikke mindst i den helt afgørende nødvendighed det er at plante flere træer, for at trække en stor del af den overskydende CO2 ud af atmosfæren.

Man kan måske nok strides videnskabeligt og filosofisk over, om træer har en bevidsthed og hvad bevidsthed i det hele taget er. Men det er er uomtvisteligt, at det er en trend i tiden at se træer og skove som havende en form for bevidsthed. Selv visse hjerneforskere argumenterer for dette, og det faktum, at bøger som The Hidden Life of Trees er på bestsellerlisterne tyder på, at vi er ved at ændre vores opfattelse af verden omkring os.

En lidt morsom tanke i den forbindelse er, at nu kan veganere måske få dårlig samvittighed over at spise salat? Og hvad med vores stueplanter? Er det i virkeligheden synd for dem, at vi holder dem indenfor, afskåret fra naturen og deres artsfæller?

Var der nogen der sagde den grædende veganer?

 

Relaterede artikler:

Man kan faktisk hive CO2 ud af atmosfæren – og det er billigere end du tror

Droner planter 400.000 træer om dagen og målet er meget større

Massiv plantning af træer vil kunne udligne et årtis udledning af C02

6 væsentlige grunde til at begynde at være mere optimistisk omkring klimakrisen

Ny rapport viser en tredobling af den globale sårbarhed over for havvandsstigninger

Skovbadning: Den nye trend læger anbefaler til helbredelse af krop og sind

Hjerneforskere der studerede psykoaktiv medicin faldt over noget usædvanligt: Selvet er en illusion

 

Kilder: Quartz, zetland.dk, psychologytoday.com, ted.com, videnskab.dk.