Fra New York til Jakarta – mange kystbyer synker hurtigere end stigningen af havniveauer

Artikel af Steven D’Hondt, Meng (Matt) Wei og Pei-Chin Wu, forskere i oceanografi ved University of Rhode Island

 

New York og andre kyststorbyer synker langsomt i havet

Havstigninger har allerede sat kystbyer i beredskab på grund af stigende stormfloder og endda oversvømmelser på solrige dage ved højvande. Disse udfordringer vil fortsætte med at vokse, fordi globale prognoser peger på en gennemsnitlig havstigning på mindst 30 centimeter over år 2000-niveauer ved udgangen af dette århundrede.

Men mange byer står over for en anden faktor, der gør dem endnu mere sårbare over for stigende vand: Landsynkning.

Vi tre – Pei-Chin Wu, Meng (Matt) Wei og Steven D’Hondt – er forskere ved University of Rhode Island Graduate School of Oceanography, der arbejder sammen med U.S. Geological Survey for at forske i udfordringer, som vandfrontbyer står over for. Vores fund viser, at landet synker hurtigere end havniveauerne stiger i mange kystbyer over hele verden.

Ved at bruge radarbilleder af jordens overflade indsamlet fra satellitter målte vi hastigheden af nedsynkningen i 99 kystbyer over hele verden. Disse hastigheder er meget variable inden for byer og fra by til by, men hvis de fortsætter, vil mange storbyer opleve oversvømmelser meget før end forudset af modellerne for havstigninger.

Byer i Syd-, Sydøst- og Østasien ser de hurtigste rater af nedsynkning.

Jakarta synker så hurtigt at man nu flytter hovedstaden

Indonesien flytter for eksempel sin hovedstad 1200 kilometer fra Jakarta til Nusantara i stor grad fordi Jakarta synker med en alarmerende hastighed på grund af grundvandsudtrækning.

Andre regioner er heller ikke immune. Vores forskning med Tom Parsons fra U.S. Geological Survey fandt, at det meste af New York City synker mellem 1 til 4 millimeter om året på grund af en kombination af isostatisk justering og vægten af dens mere end 1 million bygninger. I en by, hvor havniveauet forventes at stige mellem 20 og 75 centimeter inden 2050, øger nedsænkningen yderligere dens sårbarhed over for kyststorme.

I USA synker de fleste byer langs Atlanterhavskysten på grund af isostatisk justering.
(Selvom det kan lyde kontra intuitivt, at land, der hæver sig et sted på grund af isostatisk justering, kan forårsage, at andre områder synker, er det en konsekvens af den måde, jordskorpen opfører sig på som et elastisk lag over jordens mere flydende kappe – RED.)
Selvom hastigheden er lav ved minus-1 millimeter om året, bør det tages i betragtning. Andre byer i USA, især i Den Mexicanske Golf, inklusiv Houston og New Orleans, står også over for nedsænkninger.

Regeringer over hele verden står over for udfordringen med kystområder, der synker, og der er en fælles global udfordring med at afbøde en voksende oversvømmelsesfare.

Mens vores forskning fortsætter med at udvikle sig – for eksempel ved at bruge maskinlæring til at forbedre vores overvågningskapacitet – opfordrer vi byplanlæggere, nødberedskabsledere og andre beslutningstagere til at tage højde for nedsynkning i de planer, de laver i dag, for at forberede sig på virkningerne af stigende havniveauer i fremtiden.

 

Skrevet af professor Steven D’Hondt, associate professor Meng (Matt) Wei og Ph.D. Pei-Chin Wu, fra Graduate School of Oceanography, University of Rhode Island.

Artiklen er oprindelig publiceret i The Conversation under titlen: From New York to Jakarta, land in many coastal cities is sinking faster than sea levels are rising, og er genudgivet på videnomklima.dk efter aftale.

 

The Conversation