Historisk vendepunkt i udledningen af CO2 sker i 2025 ifølge IEA

Historisk vendepunkt for CO2 udledning i sigte

CO2 udledningen fra energi vil globalt nå et vendepunkt i 2025 takket være stærkt øgede offentlige investeringer i grøn energi som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine, ifølge en ny analyse fra Det Internationale Energiagentur,IEA. (The Guardian)

Det skyldes blandt andet gigantiske investeringer i grøn energi som sol- og vind i både USA, EU, og lignende tiltag i Japan, Sydkorea, Kina og Indien.

“Den globale energikrise udløst af Ruslands invasion af Ukraine forårsager dybtgående og langvarige ændringer, der har potentialet til at fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt og sikkert energisystem,” skriver IEA, i forbindelse med udgivelsen af World Energy Outlook 2022.

Det Internationale Energiagenturs ekspertarbejde er den mest autoritative kilde til analyser og fremskrivninger, når det gælder energi; deres analyser danner grundlag for politiske diskussioner og beslutninger over hele verden.

IEA skriver, at offentlige investeringer til ren energi som reaktion på krisen vil markere et “historisk vendepunkt” i overgangen væk fra fossile brændstoffer.

Baseret på de seneste tiltag og politikker, der er annonceret af regeringer i lyset af skyhøje energipriser, forudser IEA, at globale investeringer i ren energi vil stige med mere end 50 procent fra nutidens niveauer til 2 billioner dollars om året i 2030. (france24.com)

Krigen betyder en en acceleration af grøn energi verden over

I USA blev der eksempelvis for nyligt vedtaget en længe ventet lovgivning, Inflation Reduction Act. Loven omfatter 369 milliarder dollars (2.689 millarder kr.) til klimaindsats – den største investering i amerikansk historie. (BBC)

EU og en lang række lande har også accelereret de grønne investeringer markant siden krigens start.

Disse foranstaltninger vil fremskynde vedvarende gevinster inden for vedvarende energi og atomkraft.

“Som et resultat nås et højdepunkt for globale emissioner i 2025,” skriver IEA.

Kulforbruget som har set et midlertidigt bump højere, vil falde tilbage i de næste par år, efterhånden som flere vedvarende energikilder kommer online.

Naturgassen rammer et plateau i slutningen af ​​årtiet i stedet for den tidligere prognose om en stabil stigning.

Olieefterspørgslen aftager i midten af ​​2030’erne og falder derefter gradvist hen mod midten af ​​århundredet på grund af implementeringen af ​​elektriske køretøjer.

Dermed ligger IEA´s vurdering på linie med FN´s seneste klimarapports konklusioner om, at de globale emissioner senest skal toppe i 2025 og derefter reduceres kraftigt for at forhindre forværrede klimapåvirkninger. (ABC News)

Adm. direktør i IEA, Fatih Birol

FN rapporten advarer om, at “betydelig infrastruktur for fossile brændstoffer” skal opgives for tilstrækkeligt at reducere emissioner, herunder kulaktiver inden 2030 og olie og gas omkring 2050. Lande med planer om at investere i ny infrastruktur for fossile brændstoffer engagerer sig i “moralsk og økonomisk galskab,” udtalte FN’s generalsekretær Antonio Guterres i forbindelse med udgivelsen af FN rapporten.

“Energimarkeder og -politikker har ændret sig som et resultat af Ruslands invasion af Ukraine, ikke bare for øjeblikket, men i årtier fremover,” udtalte IEA’s administrerende direktør Fatih Birol i en erklæring, da IEA´s World Energy Outlook 2022 rapport blev frigivet.

Selvom det er positivt, at vi ser et historisk vendepunkt i 2025, skal der dog ifølge IEA endnu større investeringer til for at nå netto nul CO2 udledning i 2050, som det kræves for at verden kan holde sig under de 1,5 C temperaturstigning.

Det vil kræve, at investeringer i ren energi skal stige til 4 billioner dollars om året i 2030 i stedet for den nuværende prognose på 2 billioner dollars om året.

“Bølgen af ​​investeringer i ren energi vil også koste Rusland 1 billion dollars i mistede overskud fra fossile brændstoffer i 2030, sammenlignet med før invasionen, sagde Birol. Rusland, der tidligere var verdens største eksportør af fossile brændstoffer, vil få en “meget formindsket rolle i internationale energianliggender”, efterhånden som verdens afhængighed af gas til strøm falder, tilføjede han. (The Guardian)

Fatih Birol understregede samtidig, at krisen ikke har ændret på IEA’s tidligere klare anbefalinger om at stoppe alle nye investeringer i fossile brændstoffer. Nye olie- og gasudvindingsprojekter “vil bringe vores klimamål (om netto nul CO2 udledning i 2050) i fare”, udtaler Birol.

 

Relaterede artikler:

Verden er nødt til at drage de rette konklusioner af naturgaskrisen lyder det fra Det Internationale Energiagentur

Vi står midt i et kapløb mellem Armageddon og en gylden klimafremtid ifølge flere eksperter

Vi kan nå klimamålene med kendt teknologi: IEA udgiver skelsættende rapport

Skiftet til grøn energi kan spare billioner af kroner viser nyt stort Oxford studie

 

Kilder: The Guardian, IEA; World Energy Outlook 2022, France24, BBC.