Højeste niveau af CO2 i 3 millioner år ifølge FN: Der var havniveauet over 10 meter højere

Koncentrationen af CO2 er på rekordhøjt niveau

Jorden har ikke oplevet lignende niveauer af CO2 i 3-5 millioner år, hvor den globale temperatur var 2-3C varmere og havniveauet var 10-20 meter højere end i dag, ifølge Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO).

Koncentrationen af ​​CO2, den væsentligste drivhusgas, er nu 50 % højere end før starten på den industrielle revolution.

Ifølge WMO er der ‘ingen ende i sigte på den stigende tendens’, hovedsageligt drevet af afbrænding af fossile brændstoffer.

Den Meteorologiske Verdensorganisation er et specialiseret agentur under FN, der er ansvarligt for at fremme internationalt samarbejde om atmosfærisk videnskab, klimatologi, hydrologi og geofysik.

Metankoncentrationerne voksede også, og niveauerne af dinitrogenoxid, den tredje hoved drivhusgas, oplevede den højeste år-til-år-stigning nogensinde fra 2021 til 2022, ifølge Greenhouse Bulletin, som er udgivet for at informere FN’s forhandlinger om klimaændringer, COP28, i Dubai.

”Trods årtier med advarsler fra videnskabsmiljøet, tusindvis af sider i rapporter og dusinvis af klimakonferencer bevæger vi os stadig i den forkerte retning,” udtaler WMO’s generalsekretær, professor Petteri Taalas.

NASA’s målinger af metan i atmosfæren. Billede: NASA

Mange lande fejler i at levere på næsten alle de politikker, der er nødvendige for at reducere udledningerne, på trods af fremskridt inden for vedvarende energi og elbiler. Eksempelvis påpeges det i rapporten, at kul skal fases ud syv gange hurtigere, end det sker i øjeblikket, for at undgå de værste konsekvenser af global opvarmning. (The Guardian)

”Det nuværende niveau af drivhusgas-koncentrationer placerer os på vej mod en temperaturstigning langt over målene i Paris-aftalen ved udgangen af dette århundrede. Dette vil blive ledsaget af mere ekstremt vejr, herunder intens varme og regn, issmeltning, stigning i havniveauer samt opvarmning og forsuring af oceanerne. De samfundsøkonomiske og miljømæssige omkostninger vil stige. Vi er helt presserende nødt til at reducere forbruget af fossile brændstoffer,” udtaler professor Taalas i en pressemeddelelse fra WMO:

”Lige under halvdelen af CO2-udledningerne forbliver i atmosfæren. Lidt over en fjerdedel absorberes af havet, og lige under 30% absorberes af landøkosystemer som skove – selvom der er betydelig variation fra år til år. Så længe udledningerne fortsætter, vil CO2 fortsætte med at akkumulere i atmosfæren og føre til global temperaturstigning. På grund af CO2’s lange levetid vil det temperaturniveau, der allerede er observeret, fortsætte i adskillige årtier, selvom udledningerne hurtigt reduceres til netto nul.” (Pressemeddelelse fra WMO)

 

Kæmpe udvidelser af olieudvinding er planlagt stik mod anbefalinger

Ifølge en nylig FN rapport planlægger store olieproducerende lande som Saudi Arabien og USA  store udvidelser af deres olieproduktion, der vil vælte planetens CO2 rengskab fuldstændigt. Eksperter kalder planerne for “vanvid”, der “vil sætte spørgsmål ved menneskehedens fremtid”.

Det Internationale Energiagentur udtalte tilbage i september, at verdens efterspørgsel efter olie, gas og kul vil begynde at falde i dette årti som “begyndelsen på enden” for fossile brændsler. Verden er på vej mod et “ustoppeligt” skifte til vedvarende energi, men nedtrapningen af ​​fossile brændstoffer sker alligevel ikke hurtigt nok til at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader, ifølge rapporten fra IEA.

FN’s Cop28 klimatopmøde begynder den 30. november i Dubai.

 

Video fra VMO om den nye FN rapport:

 

Relaterede artikler:

Hvordan olieselskaber lægger ansvaret for klimaforandringer over på forbrugerne

Skiftet til grøn energi er “ustoppeligt” og giver håb om de 1,5 grader ifølge Det Internationale Energiagentur

Vi har hårdt brug for kæmpe klimastrejker igen for at få sat klimaet øverst på dagsordenen

Antarktis havis i rekord lavpunkt som kan få skræmmende følger ifølge forskere

Der foregår en regulær desinformations krig mod den grønne omstilling og her er modsvaret

De sidste 12 måneder var de varmeste i mindst 125.000 år ifølge nye rapporter

 

Kilder: World Meteorological Organisation, The Guadian, dr.dk, NASA.