Metan står for 25 % af den globale opvarmning og kan ved kraftig reduktion være den hurtige klimabremse vi har brug for

Fossil brændstofproduktion og køer udleder metan

En kraftig begrænsning af udledningen af metan kan være en afgørende løftestang for at undgå de værste klimascenarier siger eksperter.

En hurtig reduktion af metan vil ifølge forskene være vores bedste håb for at sætte en hurtig bremse på temperaturstigninger, der ifølge den nye klimarapport forventes at ramme 1,5 grader allerede i 2040.

Op mod en fjerdedel af den globale opvarmning stammer fra udledningen af metan, men i langt de fleste landes klimaplaner fylder den kendsgerning meget lidt. Her er der primært fokuseret på udledningen af CO2.

“En kraftig reduktion af metan ville give en hurtig sejr på den korte bane, men det er stort set blevet ignoreret af regeringer til dato – alt fokus har været på CO2-nul-mål,” udtaler Richard Black, seniormedarbejder i Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

Læk fra olie- og gasproduktion udleder store mængder metan

”Metaniveauerne er nu højere end på noget tidspunkt i de sidste 800.000 år og er langt over de sikre grænser, der er skitseret af FN´s klimapanel. Metan, der frigives til atmosfæren fra forladte kulminer, landbrug og olie- og gasoperationer, har en global opvarmningseffekt 84 gange højere end CO2 over en 20-årig periode… Økosystemets reaktioner på den globale opvarmning, såsom optøningen af permafrosten og naturbrande, vil højst sandsynligt øge koncentrationen af ​​metan i atmosfæren yderligere.”
(climatechangenews.com)

Forskerne bag den skelsættende FN-klimarapport oplyser, at en stærk og hurtig reduktion i metanemissioner ikke kun ville bremse den globale opvarmning, men også forbedre luftkvaliteten.

FN´s anbefalinger om at begrænse udledningen af metan hurtigst muligt lægger stort pres på landbruget.
En af de store udledere af metan findes nemlig i verdens landbrugsproduktion, som står for næsten halvdelen af al den metan, vi udleder – nemlig koen. (dr.dk)

Professor, Durwood Zaelke

“Reduktion af metan er den bedste og hurtigste strategi til at bremse opvarmningen,” udtaler Durwood Zaelke, professor og formand for Institute for Governance and Sustainable Development i Washington. (Reuters)

Den amerikanske administration forventes allerede i denne måned, at komme med initiativer, der skal begrænse udledningen af metan.

Flere miljø- og klimaorganisatoner efterspørger en international aftale vedrørende udledningen af metan, på linie Montreal Protokollen; den aftale der blev lavet omkring CFC-gasser, som nedbryder ozonlaget. En aftale der vel at mærke blev en kæmpe succes, og som betyder, at ozonlaget i dag er reddet og i fortsat bedring.

En kraftig begrænsning af metan er noget der kan lade sig gøre; det kræver ingen ny teknologi og implementeringen kan kun gå for langsomt.

Store emissioner fra permafrostsmeltning menes stadig at være et stykke væk, mens udledningen af metan fra landbrug og industri kan tackles i dag.

 

Relaterede artikler:

Skelsættende FN-rapport forudser voldsomme klimaændringer langt tidligere end hidtil antaget

7 klimaløsninger som er nødvendige vi handler hurtigt på nu hvis skal undgå de værste scenarier

Klimakrisen er vor tids 2. verdenskrig og kalder nu på alles mod og handling

Store olieselskaber misinformerede bevidst om klimatruslen i årtier – nu betaler de sandsynligvis prisen

Det stigende antal naturkatastrofer chokerer politikere: ”Vi er nødt til at øge tempoet i kampen mod klimaændringer”

Bæredygtig energi har nået vigtige milepæle og udviklingen accelererer stadig

 

Klider: IPCC, climatechangenews.com, iopscience.iop.org, pnas.org, nyheder.tv2.dk, reuters.com, BBC, dr.dk.