Ny fremavlet ris kan gro i saltvand – det kunne være løsningen på et meget stort problem

Den nye type ris kan gro på trods af høj saltindhold i jorden

Mange steder i verden forskes der i afgrøder som kan løse et stigende problem. Kina har eksempelvis fremavlet en ny type ris, der kan gro i saltvand.

Havvandsris, eller saltvandsris kan gro i ellers værdiløse, saltholdige jorde, og endda i tundra og ørken, lyder det fra CGTN, en engelsksproget kinesisk TV station.

Over de sidste fire årtier har verden mistet enorme områder af agerjord, der ikke længere kan opdyrkes på grund af jordforringelse og deraf følgende erosion.

Den stigende vandstand og hyppigere oversvømmelser på grund af klimaforandringer gør ikke problemet mindre i fremtiden.

Derfor kunne den nye type ris og andre lignende afgrøder sandsynligvis være en løsning til at brødføde befolkninger i udsatte områder og i verden generelt.

Dele af Dubais ørken er lavet om til landbrugsland

Ud over store projekter i Kina, bliver der også lavet forsøg med havvandsris andre steder i verden, blandt andet i Dubai og Pakistan.

Målet for de kinesiske forskere er at forvandle 6,7 millioner hektar saltholdig jord til brugbar agerjord, og dermed kunne brødføde mellem 80 og 100 millioner mennesker. (technologytimes.pk)

I Kina alene findes der over 100 millioner hektar værdiløs agerjord – et område på størrelse med Egypten – hvor afgrøder ikke kan gro, blandt andet på grund af for højt saltindhold i jorden.

I Holland laver de også forsøg med at fremavle nye grøntsager, der kan trives ved vanding med saltvand. Den hollandske regering har rapporteret om vellykkede forsøg med visse typer kartofler, gulerødder, rødløg, hvidkål og broccoli.

Holland udvikler også afgrøder der kan tåle saltvand

Jordforskere og landmænd har ført krig mod salt i årtier. Når havniveauerne stiger, stiger saltniveauerne i floder, der overrisler marker – især i de lavtliggende områder tæt på store floddeltaer.

Over alt i verden tørrer landbrugsjord ud, hvilket øger saltniveauerne og forstyrrer optagelsen af ​​næringsstoffer og beskadiger jorden. (wired.co.uk)

Det er her havvandsris og andre nyudviklede afgrøder kan spille en afgørende rolle.

De nye afgrøder kan tåle høje koncentrationer af salt, og det forskere ultimativt sigter efter er at udvikle afgrøder, der kan trives uanset, hvor meget saltvand de får. Her er man ikke helt endnu.

Den nye type ris er stadig under udvikling og lykkes projekterne, kan saltvandsris og lignende afgrøder måske være med til at garantere fremtidens fødevaresikkerhed for millioner af mennesker.

 

Relaterede artikler:

Tagene i Paris viser fremtidens landbrug – og der produceres allerede økologisk mad i tonsvis

Risiko for tredobling af globale skader ved havvandsstigninger viser ny rapport

Vidunderplante opsuger 35 gange mere CO2 end træer og plantes nu i millionvis – under vandet

Dybhavet kan være en del af løsningen på klimakrisen og har hidtil uanede fiskebestande

 

Kilder: Wired.co.uk, nextbigfuture.com, wikipedia.org, CGTN, technologytimes.pk, climatenewsnetwork.net, World Economic Forum, The Independent.