Om os

Med siden VidenOmKlima.dk er det vores mål og vision at informere og inspirere til mere bæredygtig adfærd i organisationer, erhvervsliv og hos den enkelte. Kort sagt vil vi med VidenOmKlima.dk bidrage med ny interessant og relevant viden på området, som kan gøre en forskel og bringe verden vigtige skridt i den rigtige retning.

Vores udgangspunkt er ikke at skræmme med dommedags scenarier, de gør folk nedtrykte og handlingslammede.

Vel vidende at menneskeheden og planeten står overfor den største udfordring nogensinde, vil vi gerne her med VidenOmKlima.dk vise alle de initiativer, der allerede er i gang og stadig kommer til, for at hindre voldsomme klimaændringer. Vore tiltag nytter noget, og de handlinger og beslutninger vi alle kan lave i de kommende år kan udgøre en afgørende forskel for klimaet.

Regeringer, organisationer, virksomheder og almindelige mennesker kan gøre noget for at stoppe og reducere klimaændringer, ved at være handlekraftige og motiverede. dette vil vi styrke med VidenOmKlima.dk

Det er på ingen måde hensigten at fremme jubeloptimisme på et så vigtigt område som klimaet, men tværtimod sagligt og reelt formidle konstruktiv viden og ideer henvendt til alle.

Tiden kalder på en måde på den iboende helt i alle mennesker, og giver samtidig lande, organisationer og mennesker et fælles mål – planetens overlevelse er noget alle kan enes om på tværs af landegrænser og politiske interesser – og det vil VidenOmKlima.dk gerne være med til at facilitere.

 

 

Kontakt os: info@videnomklima.dk

 

Videnomklima.dk
Lindholm Havnevej 31
5800 Nyborg

Videnomklima.dk er en del af Amera.dk
CVR: 42637769

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold:

VidenOmKlima.dk er et politisk uafhængigt onlinemagasin, der fungerer som en slags nyhedsoase. Som læser er man fri for breaking news, men præsenteres kun for væsentlige nyheder indenfor klima og bæredygtighed.

Kilder er altid angivet, og der lægges i udvælgelsen stor vægt på høj troværdighed af kildematerialet.

Vi bruger ikke cookies og indsamler ikke information om vores brugere.

Ved tilmelding af nyhedsbrev beder vi kun om det mest nødvendige i form af en e-mail og fornavn.

Alt indhold, nyheder, analyser, data m.m. er alene beregnet til almindelig oplysning, og redaktionen kan ikke drages til ansvar for oplysninger givet af trediepart.

VidenOmKlima.dk kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på sitet – uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte.