Portugal er på 100% grøn energi og forbrugernes elregning er næsten nul i 6 dage i træk

Vindenergi udgør den største del i Portugal. Serra da Arada.

Solskin, vind, og bølger. Portugal er som mange andre lande velegnet til grøn energi, hvilket energisektoren netop har bevist ved at forsyne nationen på omkring 10 millioner mennesker udelukkende med naturkræfter i 6 sammenhængende dage, skriver Good News Network.

Portugal er sammen med eksempelvis Costa Rica med til at vise vejen frem for de andre lande, der møder op til COP28 i Dubai for at lave aftaler om at få styr på den stadig alt for store udledning af CO2 fra fossile brændstoffer.

Costa Rica kører udelukkende på vedvarende energi i gennemsnit cirka 300 dage om året. Det betyder, at regeringen overhovedet ikke har brændt olie, kul eller naturgas for at forsyne landet med strøm.

Den seks-dages rekord i Portugal refererer til de 149 sammenhængende timer, hvor “energi fra vedvarende kilder oversteg industriens og husholdningernes forbrugsbehov i hele landet.

Den grønne strømproduktion var fra den 27. oktober, så stor at man desuden eksporterede grøn strøm videre til nabolandet Spanien.

Selvom solenergi ofte betragtes som den vigtigste kilde til vedvarende elektricitet, begyndte og fortsatte rekorden i mange dage under regnfuldt og blæsende vejr.

Portugal bruger primært vandkraft og vindenergi til at producere elektricitet, hvor vindkraft udgør den største del.

Det er ikke kun Portugal og Costa Rica, der har været i stand til nå langt med deres vedvarende energiproduktion. Albanien, Island og Paraguay får i det væsentlige al deres elektricitet fra vedvarende kilder. Albanien og Paraguay 100% fra vandkraft, Island 72% fra vandkraft og 28% fra geotermisk energi.

Vindmøller og solceller producerede i 2022 hele 59,3 procent af Danmarks samlede elforbrug – en kraftig stigning fra året før.

I de første tre måneder af 2023 var elproduktionen fra solceller i Danmark 9,2 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2022. Elproduktionen fra solceller i de første tre måneder af 2023 var 96,1 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i samme periode de forudgående 5 år, ifølge Energistyrelsens hjemmeside.

 

Verden skal frem mod 2030 tredoble kapaciteten af vedvarende energi ifølge IEA

Ifølge verdens energivagthund, Det Internationale Energiagentur (IEA) er det afgørende at landene frem mod 2030 får tredoblet kapaciteten af vedvarende energi, hvis vi skal gøre os håb om at begrænse temperaturstigningen til 1.5 grader. Det er i øvrigt et mål, der er fuldt ud muligt at nå med den eksisterende teknologi indenfor sol- og vindenergi, ifølge IEA.

Det seneste års ekstreme vejr giver en “dyster påmindelse om, at det er afgørende at begrænse stigningen i globale temperaturer til 1,5°C for at undgå de værste virkninger af klimaforandringerne. At nå dette mål kræver kraftfuld handling inden for energisektoren for at opnå en betydelig reduktion i verdens drivhusgasemissioner inden 2030 – og vedvarende energiteknologier som sol- og vindkraft har en afgørende rolle at spille.” lyder det i en pressemeddelelse fra IEA.

Verden kan være på vej til at køre på 100% vedvarende energi inden 2050. Manglende viden og opmærksomhed om ren energiteknologi får dog mange til at være tilbageholdende med at bruge det. Store olieselskaber og olieproducerende lande bruger enorme ressourcer på at forsinke den grønne omstilling og vildlede med desinformations kampagner.

Eksempler som Portugal, Costa Rica og til dels også Danmark viser dog, at omstillingen er mulig og endda vil gavne både klimaet og den enkelte forbruger.

 

Relaterede artikler:

COP28 er sandhedens time for olieindustrien udtaler verdens energichef

Der foregår en regulær desinformations krig mod den grønne omstilling og her er modsvaret

Hvordan olieselskaber lægger ansvaret for klimaforandringer over på forbrugerne

Højeste niveau af CO2 i 3 millioner år ifølge FN: Der var havniveauet over 10 meter højere

Den rigeste ene procent udleder mere CO2 end de fattigste 66 procent viser ny rapport

Enorme fund af CO2 neutral hvid brint kan måske blive en gamechanger for klimaet

Non-stop geotermisk grøn energi får stort gennembrud med ny type anlæg

 

Kilder: Good News Network, Det Internationale Energiagentur, Energistyrelsen.