Skiftet til grøn energi er “ustoppeligt” og giver håb om de 1,5 grader ifølge Det Internationale Energiagentur

Udvidelsen af solenergi foregår svimlende hurtigt

Verden er på vej mod et “ustoppeligt” skifte til vedvarende energi, men nedtrapningen af ​​fossile brændstoffer sker alligevel ikke hurtigt nok, ifølge en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

Rapporten er en referenceramme for alverdens beslutningstagere, og vil på grund af dens grundighed og autoriteten fra IEA påvirke den fremtidige globale energipolitik.

Udsigterne for, at verden holder sig inden for 1,5 graders grænsen for global opvarmning, er blevet lysere på grund af den “svimlende” vækst i vedvarende energi og grønne investeringer i de sidste to år, udtaler chefen for verdens energivagthund, Fatih Birol.

Fatih Birol, der er administrerende direktør for IEA og verdens førende energiøkonom, siger, at der skal gøres meget mere, men at den hurtige udbredelse af solenergi og elektriske køretøjer er opmuntrende.

“På trods af omfanget af udfordringerne føler jeg mig mere optimistisk, end jeg gjorde for to år siden,” sagde han i et interview med The Guardian. “Solcelleanlæg og salg af elbiler er helt i tråd med, hvad vi sagde, de skulle være, for at være på vej til at nå netto nul i 2050 og dermed holde os inden for 1,5 grader. Investeringer i ren energi i de sidste to år har oplevet en svimlende stigning på 40 %.” (The Guardian)

Fatih Birol, administrerende direktør for IEA

Men Birol bemærkede også, at udledningerne af drivhusgasser fra energisektoren “stadig er stædigt høje”, og at det ekstreme vejr, der er set rundt om i verden i år, havde vist, at klimaet allerede ændrer sig “med skræmmende hastighed”.

”Siden 2021 er rekordvækst i solenergikapacitet og salg af elbiler på linje med vejen mod netto nul-emissioner globalt i midten af ​​århundredet, ligesom industriplaner for udrulning af ny produktionskapacitet til dem. Dette er væsentligt, eftersom disse to teknologier alene leverer en tredjedel af emissions reduktionerne mellem i dag og 2030 i processen. Innovation i vedvarende energi har også givet flere muligheder og sænket teknologiomkostningerne. I IEA’s skelsættende køreplan, Net Zero Emissions by 2050, leverede teknologier, der endnu ikke var tilgængelige på markedet, næsten halvdelen af ​​de emissionsreduktioner, der var nødvendige for netto nul i 2050. Det tal er nu faldet til omkring 35 % i dette års opdatering,” skriver IEA i deres opdatering af rapporten.

Alligevel er dristigere handling nødvendig i dette årti, skriver IEA: I dette års opdaterede netto nul-forløb tredobles den globale vedvarende energikapacitet inden 2030. I mellemtiden fordobles den årlige sats for energieffektivitetsforbedringer, salget af elektriske køretøjer og varmepumper stiger kraftigt, og energisektorens metan-emissioner falder med 75 %. Disse strategier, som er baseret på gennemprøvede og ofte omkostningseffektive teknologier til reduktion af emissioner, leverer tilsammen mere end 80 % af de reduktioner, der er nødvendige ved udgangen af ​​årtiet.

“For at holde målet i live om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C kræver det, at verden samler sig hurtigt. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad vi skal gøre – og hvordan vi gør det. Vores 2023 Net Zero Roadmap, baseret på de seneste data og analyser, viser en vej frem,” siger Fatih Birol. ”Men vi har også et meget klart budskab: Stærkt internationalt samarbejde er afgørende for succes. Regeringer er nødt til at adskille klima fra geopolitik i betragtning af omfanget af udfordringen der ligger foran os.”

 

Ifølge rapporten skal investeringer i fossile brændstoffer halveres

”… I 2050 vil efterspørgslen efter fossile brændstoffer falde med 80 pct. Som følge heraf er der ikke behov for nye langvarige olie- og gasprojekter. Det er der heller ikke for nye kulminer, mineudvidelser eller nye kulværker. Ikke desto mindre er der fortsat behov for investeringer i nogle eksisterende olie- og gasaktiver og allerede godkendte projekter. Sekvensering af stigningen i investeringer i ren energi og faldet i investeringer i forsyning af fossile brændstoffer er afgørende, hvis skadelige prisstigninger eller forsyningsoverflod skal undgås.

Rapporten understreger vigtigheden af ​​et stærkere internationalt samarbejde for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Den advarer om, at en manglende evne til at øge ambitionerne og implementeringen tilstrækkeligt mellem nu og 2030 vil skabe yderligere klimarisici og gøre opnåelsen af ​​1,5 °C-målet afhængig af den massive udbredelse af CO2 opsamlings teknologier, som er dyre og uprøvede i stor skala. I en forsinket scenarie, som rapporten også har undersøgt, betyder en manglende udvidelse af vedvarende energi hurtigt nok i 2030, at næsten 5 milliarder tons kuldioxid skal fjernes fra atmosfæren hvert år i anden halvdel af dette århundrede. Hvis teknologierne ikke leverer i en sådan skala, vil det ikke være muligt at vende temperaturen tilbage til 1,5 °C.

“Overgangen til ren energi sker på verdensplan, og den er ustoppelig. Det er ikke et spørgsmål om ‘hvis’, det er bare et spørgsmål om ‘hvor hurtigt’ – og jo før jo bedre for os alle,” udtaler Fatih Birol til BBC.

 

Relaterede artikler:

Højeste niveau af CO2 i 3 millioner år ifølge FN: Der var havniveauet over 10 meter højere

Vi har hårdt brug for kæmpe klimastrejker igen for at få sat klimaet øverst på dagsordenen

Der foregår en regulær desinformations krig mod den grønne omstilling og her er modsvaret

Klimakrisen kan medføre 1 milliard dødsfald ifølge nye beregninger

Havbunden er død og fiskene er væk mange steder i Danmark – handling kan dog stadig vende udviklingen

Nyt lovende gennembrud for genbrug af elbilers batterier ifølge svenske forskere

De sidste 12 måneder var de varmeste i mindst 125.000 år ifølge nye rapporter

Enorme fund af CO2 neutral hvid brint kan måske blive en gamechanger for klimaet

1-dags kursus i ChatGPT

 

Kilder: BBC, Det Internationale Energiagentur, The Guardian.