Skiftet til grønnere energiformer går hurtigere end forventet, men 3 grader varmere fremtid venter

Bæredygtig energi udkonkurrerer nu de fossile energiformer

De værste klimascenarier bliver ifølge flere forskere stadig mere usandsynlige på grund af de grønne energiformers voldsomme fremmarch. Der er dog en række eksperter, som mener vi står overfor en 3 grader varmere fremtid alligevel.

Vi er midt i en verdensomspændende regulær revolution, hvor skiftet fra kulbaseret energi til bæredygtige energiformer blandt andet er hjulpet stærkt på vej af, at prisen for bæredygtig energi nu udkonkurrerer de fossile energiformer, -især kul som er det mest skadelige. Og udviklingen går meget hurtigere end håbet og forventet. I 2019 så man det største fald i kulkraft i fire årtier, svarende til Tysklands, Spaniens og Storbritanniens samlede kulforbrug. Det er en udvikling som ifølge alle eksperter kun vil accelerere. (The Guardian)

Den værste prognose fra FN, kaldet RCP8.5, indebar en stigning på 6 grader inden år 2100, med deraf følgende massive konsekvenser. RCP8.5 bliver nu af forskere verden over ikke længere vurderet som sandsynlig, især på grund af de grønne energiformers momentum. (BBC News)

Der er fra forskningsverdenen, FN og Det Internationale Klimaagentur ved at opstå den fælles vurdering, at et realistisk bud på en temperaturstigning sandsynligvis vil være omkring 3 grader i dette århundrede. Dette er en vurdering ud fra de nuværende politikker lande hidtil har bundet sig til. Dette vil blandt andet føre til en vandstandsstigning på en halv meter og vejrændringer som vi oplever dem allerede; mere regn, flere storme og tørke som det bl.a. ses i Australien.

Kulkraftværker lukker på stribe

Vi står altså overfor et realitycheck, hvor mange klimaforskere vurderer, at Parisaftalens mål om 1,5 grader bliver endog meget svært at nå. På den anden side er vi så godt på vej, at de værste klimascenarier kan undgås. Og hver decimal i reduktionen af temperaturstigningen tæller.

Parisaftalen har stadig sin klare berettigelse i og med, at den hele tiden er med til at presse på for mere ambitiøse klimapolitikker i alle lande. Den er allerede medvirkende til konkret og ambitiøs lovgivning og tiltag i stadig flere lande, herunder Danmark. 60 lande har allerede sagt, at de vil komme med nye planer med øgede ambitioner. (Altinget.dk)

Vindmølle- og solcelleparker er i dag blevet så billige at opføre og vedligeholde, at de udkonkurrerer planlagte kulkraftværker, og det vil få betydning for al fremtidig energiinvestering – også i 3. verdenslande.

Klimaforsker, Zeke Hausfather

En af verdens førende klimaforskere, Zeke Hausfather, udtaler blandt andet til BBC News, at de nye tal viser ” at selv de begrænsede forsøg på at begrænse CO2 udslip som verden indtil videre har vedtaget, har indflydelse, og at de værste scenarier for emissioner ikke længere er realistiske.”

“Mens en verden, der bliver 3 grader varmere er en katastrofe, bør de fremskridt, der er gjort, tilskynde folk til at sigte mod højere mål for at forsøge at begrænse opvarmningen til 1,5 ° C, hvilket al videnskab antyder er en meget mere sikker tærskel.

“Og efterhånden som det sker, vil vi bevæge os væk fra nogle af de værst tænkelige scenarier. Jo mere klimapolitik lande vedtager, desto mere vil vi styre mod en verden på to til tre graders opvarmning, forhåbentlig under to grader, men det kræver meget mere politisk indsats. ” (Zeke Hausfather til BBC News)

Vi er uden tvivl ved at se en verden under forandring, og ingen ved i princippet, hvor stærkt det lige pludselig kan gå rent politisk – ligesom med den bæredygtige energis utrolige momentum, der har overrasket alle eksperter.

Australien, verdens største kuleksportør har lige været udsat for massive skovbrande, og viljen til at ændre tingende verden over går umiskendeligt hurtigere og hurtigere.

 

Kilder: BBC News, altinget.dk, carbonbrief.org, theguardian.com, zetland.dk, scientificamerican.com, nature.com, ipcc.ch.

 

Relaterede artikler:

7 grønne tiltag hvor du kan gøre noget markant for klimaet og dig selv

Det kan være svært at finde rundt i junglen af ideer og metoder til at mindske vores CO2 aftryk. Vi har her samlet de 7 vigtigste, der samtidig har en række positive sidegevinster på det personlige plan…

Læs resten af…

 

Man kan faktisk hive CO2 ud af atmosfæren – og det er billigere end du tror

Selvom vi opfylder Paris-aftalens mål om at reducere CO2, vil det langt fra være nok, fordi temperaturpåvirkningen fra de udledninger, som allerede er i atmosfæren, har en langsigtet effekt….

Læs resten af…

 

Ny rapport viser en tredobling af den globale sårbarhed over for havvandsstigninger

En ny rapport i det videnskabelige tidsskrift ”Nature”, viser at 3 gange så mange mennesker som hidtil troet kan være i farezonen p.g.a. havvandsstigninger og oversvømmelser. Mange storbyer er også alvorligt truede…

Læs resten af…

Rekordstort beløb til klimaet: EU´s Green Deal har 7,5 billioner kr. til klimainvesteringer

Et af de helt store skridt for klimaet er blevet sat på skinner med EU-kommissionens investeringsplan, “Green Deal”. Den europæiske grønne pagt er på svimlende 7.500.000.000.000 kr. og skal gå til …

Læs resten af …