Vi vil løse klimaproblemet langt tidligere end forventet ifølge ny omfattende analyse

En række grønne teknologiers vækst ændrer prognoserne

Trænger du til et skud optimisme, så læs med her:

Ifølge den amerikanske tænketank RethinkX har udviklingen inden for eltransport, energiproduktion og fødevarer allerede sat gang i en ustoppelig proces, der kan betyde at verden vil nå at blive klimaneutral langt tidligere end forventet. Vi ser allerede i dag en eksponentiel udvikling, ikke mindst dikteret af markedskræfterne, der samtidig vil betyde mere vild natur og mindre ulighed i verden.

Det lyder næsten for overoptimistisk, men RethinkX har tidligere været meget bedre til at forudsige eksempelvis udviklingen indenfor grøn energi end FN og Det Internationale Energiagentur. En udvikling der har sprængt alle tidligere estimater, og har fået såkaldt eksponentiel vækst. Der er med andre ord allerede nu sat turbo på en afgørende omstilling som giver nyt håb for fremtiden

Den nye analyse peger på, at 90 % af drivhusgasserne kan reduceres med blot en håndfuld eksisterende teknologier så tidligt som i 2035.

Exceptionel vækst er den “nye norm” for sol- og vindkraft

Det er forudsigelser som til dels matcher den skelsættende rapport fra Det Internationale Energiagentur, der sidste år kom med en stor analyse, der viser at vi kan nå klimamålene med eksisterende teknologier som sol- og vindenergi. Det er vel at mærke den rapport som stort set alle landes regeringer nu navigerer efter i al fremtidig energipolitik.

Der er andre teknologier som enten allerede nu “disrupter” og ændrer markederne eller er klar til at gøre det snart. Alt hvad vi behøver at gøre ifølge RethinkX, er ikke at stå i vejen for processen.

Udviklingen vil samtidig radikalt mindske vores behov for landbrugsjord, gøre os rigere og udjævne forskellen mellem rig og fattig. (zetland.dk)

“Tidligere forskning har vist, at disruption i energi-, transport- og fødevaresektoren er uundgåelig. Sol, vind og batterier vil disrupte kul, olie og gas. Elbiler vil disrupte forbrændingsmotorer, og præcisionsgæring og cellulært landbrug vil disrupte kød, mælk og andre animalske produkter. De tre teknologier udspiller sig allerede samtidigt, og deres implikationer for klimaændringerne er dybtgående.” (Rethinking Climate Change – executive summary)

De konstant faldende priser på sol- og vindenergi udkonkurrer nu ved rene markedskræfter fossile brændstoffer – og det betyder en eksponentiel vækst nærmere en end gradvis udvikling.

Omstillingen til elbiler går meget stærkere end forventet

Det samme er ved at ske i forhold til elbilmarkedet; tippepunktet er nået, og det går også her langt hurtigere end hidtidige fremskrivninger af tal viste. Det er nu mere end sandsynligt, at al produktion af fossildrevne biler for længst er overstået inden 2030.

”Når en ny teknologi er bedre end end gammel, så går det stærkt, ligesom da biler udkonkurrerede hestevogne eller digitalkameraer udkonkurrerede dem med filmruller” (Zetland.dk)

Det er i det hele taget en hovedpointe i rapporten, at den gængse lineære fremskrivning af tal ikke kan bruges overfor disruptive teknologier, som historien i øvrigt er fuld af eksempler på.

Grøn energi er inde i en accelererende spiral, hvor omkostningerne hele tiden falder, hvor der hele tiden investeres mere som igen betyder større udbredelse. Omvendt flygter alle investorer fra fossile energikilder, og omkostningerne både ved etablering og udvindelse stiger. De to faktorer giver et feedback loop, der giver eksponentiel vækst frem for lineær vækst for de grønne energikilder.

I 1990érne estimerede FN, at vi først i år 2100 ville nå 10.000 terawatt i grøn energi – men udviklingen betyder, at vi sandsynligvis allerede vil nå det tal i år 2030, altså 70 år tidligere end antaget.

En anden fordel ved den stadigt stigende andel af grøn energi til stadigt lavere priser, er at vi på et tidspunkt vil nå et niveau med et kæmpe overskud af grøn energi, som også vil komme udviklingslandene til gode. Energien vil blive så billig, at man eksempelvis også kan bruge den til at afsalte havvand i ørkenlande. De grønne energikilder vil blive så billige, at alle kan være med.

Når det gælder fødevareproduktion forudser RethinkX også en mindre revolution, og noget der ligner et kollaps af den kendte husdyrproduktion.

Plantebaseret kød kan allerede nu klare en blindtest i smag

Der satses allerede nu stort på, at erstatte kødprodukter med løsninger der både er mere næringsrige, billigere og samtidig kan konkurrere på smag. Det er ifølge RethinkX og andre kun et spørgsmål om tid, før vi på fødevareområdet ser helt samme dynamik som vi ser på energi- og transportmarkedet. Lavere priser, bedre og mere klimavenlige produkter vil betyder en enorm acceleration af udviklingen.

Det vil samtidig betyde frigivelse af kæmpe landområder, der hidtil har været brugt på produktion af foder til dyreproduktionen. Dette vil igen i meget stort omfang bidrage til at mindske CO2 udslippet; mindre kødproduktion er lige med mindre CO2 udslip – mere natur er lige med mere CO2 opsamling.
”Passiv naturgenresning” kan således udgøre så meget som 20 procent af reduktionen af CO2 udslippet, ifølge den nye rapport.

Udviklingen vil nærmest være uundgåelig og den vil samtidig gøre os rigere, ifølge RethinkX.

Det gælder, ifølge folkene bag rapporten ikke om at opfinde nye teknologier, men om at undgå forsinke de teknologier, der allerede findes. Det er op til os selv, hvor hurtigt det skal gå.

Rapporten fra RethinkX går selvfølgelig langt mere i detaljer med de enkelte teknologier og de beregninger der ligger til grund for deres estimater.

Hovedpointerne i rapporten er helt kort at:

Vi kan opnå netto nul-emissioner meget hurtigere, end det er almindeligt antaget, ved at implementere og skalere den teknologi vi allerede har.

Vi kan opnå netto nul-emissioner uden at skade samfundet eller økonomien.

Markederne kan og skal spille den dominerende rolle i at reducere emissioner.

Dekarbonisering af den globale økonomi vil ikke være dyrt, men vil i stedet spare billioner af dollars. Dette regnestykke holder endda uden at tage højde for undgåelse de enorme omkostninger klimaforandringer vil medføre for samfundene.

Disruption af energi, transport og fødevarer vil indsnævre snarere end udvide kløften mellem rige og fattige samfund og udviklede og mindre udviklede lande.

De samme teknologier, der giver os mulighed for at mindske emissionerne, vil også gøre det muligt for os at trække kuldioxid ud af atmosfæren til en overkommelig pris.

Samfundsvalg betyder noget, og teknologi alene er ikke nok til at opnå netto nul-emissioner.

 

Relaterede artikler:

Vi kan nå Parisaftalens mål med kendte teknologier: Det Internationale Energiagentur udgiver skelsættende rapport

Salget af elbiler eksploderer: Tæt på et tippepunkt for grøn omstillings teknologi

Verdens største olieselskab styrtdykker: Exxon Mobiles fald markerer en milepæl for klimaet

Grøn energi har nået vigtige milepæle og fortsætter med at sætte nye rekorder

27 gange mere effektivt for klimaet end at spise vegansk og droppe flyvning tilsammen: Bæredygtig investering af din pension

Pensionskasser investerer enorme milliardbeløb i grøn omstilling og påvirker resten af verden

Status på klimakrisen: Der kommer til at ske store ryk allerede i 2022

 

Kilder:

Rethinking Climate Change: How Humanity Can Choose to Reduce Emissions 90% by 2035 through the Disruption of Energy, Transportation, and Food with Existing Technologies. Executive summary, zetland.dk, Det Internationale Energiagentur.