Filosofien der kan redde både selvet og klimaet ifølge BBC

Filosofien understreger bl.a. vores interdependens

Filosofien og begrebet Ubuntu har sine rødder i Nguni-ordet for at være menneske. Ubuntu understreger betydningen af ​​vores interdependens og viser os, at ‘en person er en person gennem andre’. Mange ser filosofien som en nødvendig modvægt til den vestlige individualisme kultur, der  både gør folk ulykkelige og skader klimaet.

”I am because you are – you are because we are” som professor James Ogude fra Pretoria University forklarer i en BBC udsendelse om Ubuntu.

Individualisme har den bivirkning, at det giver mennesker en følelse af falsk adskillelse fra hinanden og resten af ​​verden Men måske er vi ikke individer i ensomme kroppe, men snarere et sammenhængende element, ikke bare i forhold andre mennesker men hele vores omgivende natur.

Som mennesker er der en forbundethed og interdependens, der ikke har noget med politik eller religion at gøre, men er en fælles bevidsthed om, hvordan vi alle hænger sammen med verden og andre mennesker.

Egoet er ikke hvem vi måske dybest set i virkeligheden er, som neurovidenskaben i øvrigt er godt i gang med at bevise.

Læs evt. også: Hjerneforskere der studerede psykoaktiv medicin faldt over noget usædvanligt: Selvet er en illusion

Begrebet Ubuntu giver også god mening, når man zoomer ud og ser tingene i et lidt større perspektiv. Eksempelvis i forhold til klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Nogle af de mindste skabninger, bier og andre insekter, gør at vi er i stand til at få afgrøder og mad på bordet. Hvis vi ikke forholder os til den kendsgerning, underminerer vi ganske enkelt vores egen eksistens.

Beundring og ærefrygt overfor naturen er almenmenneskelig

Ifølge Ubuntu har vi også en forbundethed med verden og naturen omkring os – med totaliteten af vores omgivelser.

Dette betyder en udvidelse af vores moralske ansvar til ikke bare at gælde andre mennesker, men vores forhold til alle levende skabninger og resten af naturen. Hvis vi ødelægger den, ødelægger vi i princippet os selv.

”The principle of co-agency implies we are co-creators” som professor Ogude udtrykker det.

”It relies on the recognition that we are interdependent in a balanced biodiversity”

Det at være menneske rækker ud over vores forhold til andre mennesker, og involverer en direkte forbundethed med alt der omgiver os.

Den beundring og ærefrygt man kan have overfor smuk og storslået natur er heller ikke, hverken politisk eller religiøst betinget, men er en fælles menneskelig oplevelse på tværs af kulturer og lande.

Individualisme forstået som frihed og udvikling af egen personlighed og karakter er ikke nødvendigvis i modstrid med Ubuntu. Men individualisme der hele tiden er selv-refererende og kun handler om mig-mig-mig, er i sidste ende destruktiv ikke bare for en selv, men også for den omgivende verden.

Ubuntu: I am a person through other people

Ubuntu minder en om, at man ikke lever i isolation fra andre, men at man hører til og hænger sammen med sin omverden.

Denne opfattelse af at være menneske ser man i øvrigt i mange oprindelige samfund og tilbage i historien.

Ifølge Dr. Eleni Dimou er det måske nu vi burde tage vores forhold til naturen grundlæggende op til revision. (BBC World)

”Vi er organiske væsener, der er lavet af de samme molekyler som alt andet på vores planet – et sammenkoblet økosystem, der holder os alle i live…”

Og så handler Ubuntu ikke mindst om at handle på en måde, der fremmer det. Det er ikke nok at filosofere over sammenhængen, men afgørende vigtigt at leve den. Ifølge filosofien Ubuntu må man bestræbe sig på at handle og leve på en måde, der bekræfter ens sammenhæng og ansvarlighed over for andre og omverdenen.

Den nyligt afdøde biskop Desmond Tutu, der modtog Nobels fredspris var også fortaler for Ubuntu. Biskoppen forklarede det helt kort: “I am a person through other people. My humanity is tied to yours.”

Filosofien Ubuntu er ikke ligefrem raketvidenskab, fordi den netop er så umiddelbar almenmenneskelig – men efterlevet kan Ubuntu få stor indflydelse på ens velbefindende og ikke mindst planetens.

 

Relaterede artikler:

Hjerneforskere der studerede psykoaktiv medicin faldt over noget usædvanligt: Selvet er en illusion

Er det tid vi grundlæggende revurderer vores forhold til naturen?

Træer har en bevidsthed dokumenterer forskning og giver et nyt perspektiv på klimakrisen

Skovbadning: Den nye trend læger anbefaler til helbredelse af krop og sind

 

Kilder: BBC REEL og BBC World