EU overgår sine egne klimamål: Et rekord fald i CO2-udledningen på 34 %

EU’s klimachef Frans Timmermans og John Kerry, USA’s særlige klimaudsending. (EU 2022)

EU har reduceret drivhusgas udledningen med 34 % i forhold til 1990-nivauet. Dette overgår EU´s egne mål på 20 %, ifølge officielle data indsendt til FNs Miljøagentur. (Euroactiv.com)

Den 931 siders rapport bekræfter tidligere data, der viste at EU var på vej til at smadre sine klimamål for 2020.

I 2020 lå de samlede drivhusgasemissioner i EU 1939 millioner tons CO2 under 1990-niveauet (34 %), ifølge rapporten.

Før pandemien havde EU allerede reduceret sine emissioner med 26 % i 2019 og havde således nået sit mål på 20 %, før nedlukningerne begyndte at påvirke CO2 emissionsniveauerne.

Emissionerne faldt med 8,5 % eller 346 millioner tons CO2 mellem 2019 og 2020.

Reduktionen af CO2 skyldes især grøn energi

Den største del af reduktionen skyldes de grønne energiformers betydelige fremskridt på bekostning af fossile brændsler.
Rapporten viser, at kulforbruget oplevede et hidtil uset fald og var tre gange lavere i 2020 end i 1990.

Varmere vintre har også betydet mindre CO2 udledning, ligesom bedre isolerede og mere energieffektive bygninger spiller en rolle for CO2 emissionerne.

Rapporten viser, at næsten alle EU-medlemsstater reducerede emissionerne i forhold til 1990 og bidrog til de overordnede positive EU-resultater. Tyskland og Storbritannien (som trak sig ud af EU i februar 2020) tegnede sig for 47 % af de samlede nettoreduktioner over de seneste 30 år.

Rapporten tegner sandsynligvis et lidt for optimistisk billede, da den målte tidsperiode af indlysende grunde ikke inkluderer det økonomiske opsving og aktivitet der skete lige efter pandemien. På den anden side er der stadig heller ikke helt nye tal for den nylige udvikling, hvor Ukrainekrigen og den delvise økonomiske dæmpning sandsynligvis også vil få indflydelse på de samlede CO2 udledninger med en faldende tendens.

I henhold til den europæiske klimalov, der blev godkendt sidste år, sigter EU mod en nettoreduktion på 55 % af drivhusgasemissionerne inden 2030, og netto-nul i 2050.

Samlet var 2020-reduktionen den største i EU siden 1990, og de samlede drivhusgasemissioner nåede det laveste niveau siden 1990, ifølge de officielle EU-data.

Udenfor EU ser billedet mere blandet ud; Kina og Indien har i perioden 1990-2020 begge voldsomt øget deres CO2 udledning. USA har dog reduceret CO2 med omkring 10 procent og Rusland overraskende med hele 30 procent. (statista.com)

I 2020 havde vi i Danmark reduceret drivhusgasudledningen med 43 pct. siden 1990. (Danmarks statistik)

Flere miljøorganisationer, herunder Greenpeace, har kritiseret EU for ikke have tilstrækkeligt ambitiøse klimamål. Ser man på udviklingen i tallene, tyder de dog på, at det vil være realistisk at nå målene om klimaneutralitet i 2050.

 

Relaterede artikler:

Historisk udvidelse af grøn energi i Nordsøen: Strøm til 230 millioner europæiske husstande

Milliardinvesteringer i grøn brint til fly og skibe giver nyt boom for Danmark

Bæredygtig energi har nået vigtige milepæle og udviklingen accelererer stadig

Pensionskasser investerer enorme milliardbeløb i grøn omstilling og påvirker resten af verden

Vi vil sandsynligvis nå klimamålene langt tidligere end forventet ifølge ny omfattende analyse

“Akut national sikkerhedstrussel”: USA´s nye administration sætter klimaet først

Vi kan nå klimamålene med kendt teknologi: IEA udgiver skelsættende rapport

Salget af elbiler eksploderer: Vi er tæt på et tippepunkt for grøn omstilling og det går hurtigt nu

Bæredygtig energi voksede markant i 2020 på trods af coronakrisen

Verdens største olieselskab styrtdykker: Exxon Mobiles fald fra Dow Jones markerer en milepæl

Bæredygtig pensionsopsparing er 27 gange mere effektivt for klimaet end at spise vegansk og droppe flyvning tilsammen

Flere hopper på de nye elcykler som et alternativ til bil og offentlig transport

 

Kilder: Euroactiv.com, Det Europæiske Miljøagentur, Europakommissionen, goodnewsnetwork.org, statista.com, Dammarks statistik.