Klimakrisen er vor tids 2. verdenskrig og kalder nu på alles mod og handling

Kronik

Vi kan stadig undgå de værste scenarier, men vi har travlt nu

Klimakrisen er vor tids 2. verdenskrig. Det er nu vi skal lægge vores forskelle til side og indse, at det er her og nu vi skal handle, hvis vi skal nå at hindre klimakatastrofen.

Det bliver en kamp mod hårde odds, som FN´s nye klimarapport har slået fast med syvtommersøm. Det vi foretager os de næste 10 år vil afgøre om livsbetingelserne på jorden vil blive ændret for altid og komme helt ud af kontrol som det entydigt lyder i rapporten. Noget som absolut intet fornuftigt tænkende menneske har interesse i.

Vi har allerede set traditionelle modstandere gå sammen om at bekæmpe klimaændringerne, eller omvendt gå sammen om at kæmpe for noget vi alle har kært og har en gensidig interesse i; jordens og menneskehedens overlevelse.

Vi kan ikke kan tillade os at blive bange og grebet af håbløshed, hvis vi skal være handlekraftige og modige nok, som den helt akutte klimakrise kræver af os alle sammen.

Vi har set, hvordan forbrugere, virksomheder, politikere og lande i den grad har fået fokus på klimaet. Vi har set hvordan klimakrisen forbinder på tværs af generationer og politiske tilhørsforhold, og vi har set hvordan udviklingen er gået viralt på verdensplan. Vi er vidne til noget helt enestående, og det er det momentum der skal fortsætte, hvis der skal være et realistisk håb.

Danmark er et foregangsland, men vi kan gøre langt mere

Klimakrisen vil kræve ofre, og vi vil alle blive nødt til at få vores værdier og prioriteringer til at matche med den helt overordnede målsætning om at undgå klimakatastrofen. Der er alligevel intet andet der giver mening, hvis vi taber den kamp. Vi bliver desværre nødt til at erkende, at det forholder sig sådan.

Der er ganske enkelt ikke tid til at udskyde de nødvendige omstillinger, der skal til. Det gælder alle mennesker og alle erhverv. Tiden med forsinkende kompromisser er endegyldigt forbi, hvis vil skal undgå de værste klimascenarier.

Køreplaner for hvordan vi undgår yderligere temperaturstigninger findes allerede og er mere end veldokumenteret af blandt andet Det Internationale Energiagentur. Omstillingen til grøn energi kan kun gå for langsomt.

Den nødvendige viden og gennemtænkte planer findes, men vi skal have endnu mere turbo på og have mod til at gennemføre den nødvendige politik.

Vi bliver nødt til at omstille landbruget, indføre CO2-afgifter, plante træer i stor skala, komme i gang med CO2 opsamling og lagring og i øvrigt bruge alle de veldokumenterede løsninger som økonomer og forskere anbefaler for, at vi kan nå i mål i tide.

Klimakrisen kræver vores “Finest Hour”

Klimakrisen forsvinder lige så lidt som nazismen gjorde under anden verdenskrig, ved at vi nøler med at vælge side. Vi kan heller ikke forlade os på, at USA kommer og redder os denne gang.

Danmark har haft en kæmpe indflydelse ved at være foregangsland indenfor grønne energiformer, men vi har stadig pr. dansker et af verdens højeste CO2-aftryk. Vi kan med andre ord gøre meget mere end vi gør i dag, og samtidig være med til at påvirke hele verden med vores eksempel.

Med et lettere omskrevet Churchill citat: ”..whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills – and we shall never surrender.”

Forhåbentlig vil fremtidige generationer kunne se tilbage og tænke om os, at ”This was their finest hour”. At vi gjorde det modige, det rigtige og det situationen krævede af os på trods af hårde odds og ofre.

Så med en anden stor statsmands lettere omskrevne citat: ”Ask not what the world can do for you – Ask what you can do for the world”.

 

Relaterede artikler:

Skelsættende FN-rapport forudser voldsomme klimaændringer langt tidligere end hidtil antaget

Vi kan nå Parisaftalens mål med kendte teknologier: Det Internationale Energiagentur udgiver skelsættende rapport