Skelsættende FN-rapport forudser voldsomme klimaændringer langt tidligere end hidtil antaget

Vi kan forvente flere voldsomme hedebølger og skovbrande

Ifølge ny FN-rapport vil vi allerede om 30 år se drastiske klimaforandringer, der kan ændre livsbetingelserne på jorden.

Klimaforskere er i stigende grad bekymrede for, at global opvarmning vil udløse tipping-points i jordens systemer, hvilket vil føre til en udbredt og muligvis uigenkaldelig katastrofe, med mindre der tages hasteforanstaltninger. (The Guardian)

Det er en af konklusionenerne på en FN-rapport på mere end 4000 sider, som hundredevis af forskere verden over igennem en årrække har arbejdet på. Rapporten fungerer som det internationale referencedokument til måling af, hvordan planeten opvarmes.

Tidlige modeller forudsagde, at drastiske klimaændringer ikke ville ske før år 2100.

Ifølge den nye rapport vil vi imidlertid allerede om 30 år se dramatiske klimaforandringer, der kan ændre livsbetingelserne på jorden. Det er kollaps af økosystemer, stigende have og intens varme der fundamentalt vil omforme livet på jorden i de kommende årtier. (Agence France-Presse)

Grænsen på 1,5 grads temperaturstigning vil sandsynligvis krydses allerede inden 2034. Vi har dog stadig mulighed for at bremse de værste klimakatastrofer og måske endda vende temperaturstigningen, hvis vi halverer udledningen af CO2 inden 2030 og har nettonul udledning i 2050. (BBC)

Det mellemstatslige panel for klimaændringer (IPCC) har igennem flere år forberedt den længe ventede og skelsættende rapport, der skal offentliggøres i etaper i år og næste år. FN-rapporten vil være den mest gennemarbejdede og veldokumenterede beskrivelse af, hvad vi kan forvente af klimaændringer i de kommende årtier.

Stigende vandstand og oversvømmelser vil blive normen

Der er mildest talt dyster læsning og en af advarslerne i rapporten lyder:

“Liv på Jorden kan komme sig efter et drastisk klimaskift ved at udvikle sig til nye arter og skabe nye økosystemer … mennesket kan ikke.”

Livsbetingelserne på jorden kan ændre sig ud over vores evne til at tilpasse os.

FN-rapporten kommer inden det internationale klimatopmøde COP 26 i november, der beskrives som en afgørende begivenhed for planetens fremtid.

Et af hovedpunkterne i rapporten er, at ”den opvarmning, der har fundet sted, allerede har medført dybtgående ændringer; verden skal forberede og tilpasse sig denne nye virkelighed. Tipping points i klimasystemet, der kan føre til sammensatte og kaskade lignende påvirkninger er en trussel. Der kan stadig træffes foranstaltninger for at undgå værste scenarier, men vi skal forberede os på konsekvenser, der ikke kan forhindres.” (carbonbrief.org)

Dødelige hedebølger med temperaturer højere end mennesket kan holde til er meget sandsynlige i en nær horisont. Kystbyer og dermed flere hundrede millioner mennesker vil blive truet af oversvømmelser.

“… vi er nødt til at handle lige nu,” udtalte Gretha Thunberg

Ekstremt vejr som vi har set det med de voldsomme hedebølger og skovbrande i Canada, Sibirien og det nordvestlige USA vil forekomme oftere, – ligesom voldsomme skybrud som dem i Tyskland, Belgien og Kina ikke længere bliver sjældne tilfælde. Californien har for nyligt målt den højeste temperatur på jorden nogensinde.

“Det bekræfter det, vi allerede vidste, at denne situation er meget skrækkelig, og at vi er nødt til at handle lige nu,” udtalte Gretha Thunberg i forbindelse med den rapporten. Men hun tilføjede også, at hun er håbefuld fordi “mange mennesker bliver mere og mere klar til at fortælle det, som det er”.

Verden er øjeblikket inde i et kæmpe momentum, hvor flere og flere lande, virksomheder og enkeltpersoner kommer med i den grønne omstilling. Det momentum skal forsætte, hvis vi ifølge den nye FN-rapport skal undgå de værste klimakatastrofer. Der er ganske enkelt ikke tid til at tøve og lave forsinkende kompromisser længere.

At nå netto-nul CO2 udledning indebærer at reducere drivhusgasemissioner så meget som muligt ved hjælp af vedvarende energi, derefter begrave eventuelle resterende udslip ved hjælp af kulstofopsamling og -lagring eller absorbere dem ved at plante træer. (BBC)

De valg vi laver nu politisk kan stadig begrænse de værste klimascenarier, men vi skal også forberede os på, at de kommende årtier vil byde på kæmpe udfordringer, ifølge den nye FN-rapport.

Vi taler om drastiske klimaændringer langt tidligere end hidtil estimeret; før et barn født i dag fylder 30 år, lyder det i rapporten. Med andre ord langt tidligere end de fleste mennesker er klar over.

FN-rapporten vil sandsynligvis få kæmpe indflydelse på alle kommende klimatiltag verden over. Den er et wake-up call af en dimension og alvorlighed, som ikke tillader rum til yderligere tøven med klimatiltag for at imødegå ekstremt vejr og reducere udledning af CO2, så hurtigt som overhovedet muligt.

 

Forstå fænomenet Tipping Points:

Tipping Points er et brugt begreb indenfor klimaændringer og betyder kort sagt, at en proces er eskaleret og kan passere en grænse, hvorefter processen ikke kan gå tilbage igen – eller har meget svært ved det. (dmi.dk)

Tipping Points udløses, når temperaturerne når et bestemt niveau, hvorved en påvirkning hurtigt fører til en række af kaskader med betydelige konsekvenser.

For eksempel, stigende temperaturer fører til optøning af arktisk permafrost, der så frigiver metan, der igen accelererer opvarmningen af kloden.

Andre Tipping Points omfatter smeltning af polerne og muligheden for, at Amazonas bliver til savanne.

 

Relaterede artikler:

Det stigende antal naturkatastrofer chokerer politikere: ”Vi er nødt til at øge tempoet i kampen mod klimaændringer”

Store olieselskaber misinformerede bevidst om klimatruslen i årtier – nu betaler de sandsynligvis prisen

Grøn energi har nået vigtige milepæle og fortsætter med at sætte nye rekorder

Vi kan nå klimamålene med kendt teknologi: IEA udgiver skelsættende rapport

 

Kilder: Agence France-Presse, The Guardian, ABC News, carbonbrief.org, dmi.dk, earth.org.