Milliardæres rumturisme i en klimatruet verden kalder på en revision af værdier og prioriteringer

Kronik

Milliardæres rumturisme i en klimatruet verden

Richard Branson, Jeff Bezos og Elon Musk drømmer alle om en plads i historiebøgerne med det ene store rumprojekt efter det andet. Og det kan da også umiddelbart lyde besnærende, at de vil gøre ”rumturisme tilgængeligt”.

Men er alle de billioner af dollars brugt på, dybest set personlige projekter overhovedet en god ide?

Tiden kalder på, at alle opfører sig ansvarligt i forhold til C02 udledning. Det stærkt stigende antal naturkatastrofer i form af oversvømmelser, tørke og skovbrande viser med al tydelighed, hvor man burde lægge sine kræfter og investeringer – og ikke mindst simpelthen opføre sig ansvarligt i forhold til C02 udledning.
Ingen er undtaget, og slet ikke rige og multirige mennesker, der har enorme CO2 aftryk og slet og ret er i gang med at underminere de store og vigtige tiltag indenfor eksempelvis grøn omstilling.

Det ikke nok at spise en ”bæredygtig foie gras” og så ellers forbruge og CO2 svine som om der gælder specielle regler for rige mennesker. Det gør der ikke, og om noget lægger det et desto større ansvar for at medvirke til, at udviklingen går den rigtige vej og ikke det modsatte.

Alle må tage ansvar hvis vi skal undgå klimakatastrofen

Nu handler det jo ikke om ”billionær bashing”, for Musk, Bezos og Branson er ikke nødvendigvis dårlige mennesker. Det handler lige så meget om, at vores egne værdier i forhold til at se rigdom, at stræbe efter rigdom og overforbrug må ændre sig, hvis vi have en reel chance for at overkomme klimakrisen og forhindre de værste klimakatastrofer i fremtiden

Det er tydeligt, at det ligger dybt i vores nuværende kultur, at vi tror lykken ligger i at være rig og forbruge og købe ting i en uendelighed. Man behøver blot se DR programmet “De Dyre Piger”, hvor unge piger på SU hovedløst tager det ene lån efter det andet for at finansiere et luksusforbrug som de så kan flashe overfor veninder og sociale medier.

Det er selvfølgeligt et ekstremt eksempel, men ubevidst foretager vi masser af handlinger, der afspejler en pænt sagt forældet opfattelse af, hvordan verden hænger sammen.

I det store perspektiv er det overforbrug og dyrkelsen af rigdom, som har skabt klimakrisen

Dertil kan man lægge hvad man ved fra forskningen indenfor psykologi og adfærdsvidenskab, om at vi ikke bliver lykkeligere af rigdom, eller i vores stræben efter det – nærmest tværtimod.

Det handler om at implementere nye vaner og tænkemåder

Det psykologiske fænomen “mis-wanting” forfører folk til at forfølge forkerte mål i livet. De fleste vil måske sige, at det kræver et nyt job, højere løn, ny bolig, en lang ferie eller måske en ny partner for at de kan blive lykkelige. Vores sind fortæller os hele tiden, at hvis vi har fået netop disse ydre omstændigheder opfyldt, ville vi endelig og helt klart være glade og tilfredse. Det viser sig dog meget sjældent at være tilfældet.

“Mis-wanting”-effekten gør, at vi tillægger de ydre omstændigheder en alt for stor betydning for vores lykkefølelse, selvom de kun udgør en lille procentdel, når man måler på det over tid. Graden af lykke afgøres ifølge al forskning i langt højere grad af vores tanker, handlinger og indstillinger. Og ikke mindst af positivt samvær med familie og venner.

Richard Branson var forundret over verden ikke var mere imponeret over hans nylige rumflyvning. Det behøver han ikke være. Vi opfordres på det kraftigste til at være CO2 ansvarlige; flyve mindre, cykle til arbejde etc. mens milliardærerne flyver ud i rummet og promoverer rumturisme.

Ifølge al klimaforskning afhænger klodens fremtid af, hvordan vi bruger vores ressourcer de næste årtier. 13.800 forskere har i denne uge lavet en fælles erklæring om, at klimakrisen kræver “øjeblikkelig handling”: “Behovet for ændringer er mere presserende end nogensinde før for at beskytte livet på Jorden” lyder det i erklæringen. (dr.dk)

Verden har forandret sig, og det er tid vi alle forandrer os med den, hvis der overhovedet skal være en beboelig verden fremover – Vi kan jo ikke alle stikke af til Mars.

 

Relaterede artikler:

Det stigende antal naturkatastrofer chokerer politikere: ”Vi er nødt til at øge tempoet i kampen mod klimaændringer”

Yale kursus om well-being hitter verden over: Det er nu gjort gratis online

Grøn energi har nået vigtige milepæle og fortsætter med at sætte nye rekorder

Ny bog om bæredygtighed kan få stor indflydelse på klimaindsatsen og øge indtjeningen i dansk erhverv

Verdens rigeste betaler stort set ikke skat viser nye afsløringer af bl.a. Jeff Bezos og Elon Musk

Vi kan nå Parisaftalens mål med kendte teknologier: Det Internationale Energiagentur udgiver skelsættende rapport

 

Kilder: Financial Times, BioScience, dr.dk.