Stort positivt tippepunkt for klimaet vil ske allerede i år skriver BBC

Vi vil i år nå en vigtig milepæl ifølge ny rapport

Grønne energiformer har i de senere år passeret en lang række positive vendepunkter, og allerede i år vil man nå en stor milepæl skriver BBC.

Udledningen af CO2 fra elsektoren, den største kilde til verdens udledninger, forventes at falde for første gang, ifølge den London-baserede tænketank Ember. Det er på trods af, at verdens efterspørgsel efter elektricitet stadig vokser. CO2-udledningerne vil derefter falde, fordi udvidelsen af ​​vedvarende energier som sol og vind overgår væksten i efterspørgslen. (BBC)

Det er ifølge forfatterne til rapporten et afgørende øjeblik i bestræbelserne på at tackle klimaændringer og udgør et positivt “tippepunkt” hvorfra udviklingen vil accelerere endnu mere.

Det positive vendepunkt eller ”tipping point” refererer til den dynamik, at når en teknologi som grøn energi overhaler fossil energi på alle parametre vil udviklingen accelerere hurtigere og hurtigere som vi også har set i de senere år, hvor grøn energi sprænger den ene tidsramme efter den anden. Stort set alle tidligere estimater om grøn energi er blevet overhalet af virkeligheden.

Allerede sidste år producerede vind- og solenergi mere elektricitet i EU end gas.

I 1990érne estimerede FN, at vi først i år 2100 ville nå 10.000 terawatt i grøn energi – men udviklingen betyder, at vi sandsynligvis allerede vil nå det tal i år 2030, altså 70 år tidligere end antaget.

De konstant faldende priser på sol- og vindenergi udkonkurrer ved rene markedskræfter fossile brændstoffer – og det betyder en eksponentiel vækst nærmere en end gradvis udvikling.

Et tipping point er især stedet, hvor den nye teknologi bliver bedre end den gamle. Forbrugerne foretrækker at have det, producenterne foretrækker at lave det, og investorerne samler sig ind i det nye og forlader det gamle. Det er her, overgangen for alvor tager fart.

Når en ny teknologi er bedre end end gammel, så går det stærkt på samme måde som da biler udkonkurrerede hestevogne eller digitalkameraer udkonkurrerede dem med filmruller.

Det samme er ved at ske i forhold til elbilmarkedet; tippepunktet er nået, og det går også her langt hurtigere end hidtidige fremskrivninger af tal viste.

Der er stadig lang vej endnu i den grønne omstilling, men når vi passerer hvert af disse forskellige punkter, så vokser alles tillid til overgangen, og dens uundgåelighed vokser også, udtaler Martha Henriques fra Future Planet til BBC.

Det er ifølge Henriques indlysende, at væksten af ​​vedvarende energi på et tidspunkt overhaler væksten i vores system som helhed, og at udledningerne begynder at falde.

Grøn energi er inde i en accelererende spiral, hvor omkostningerne hele tiden falder, hvor der hele tiden investeres mere som igen betyder større udbredelse. Omvendt flygter alle investorer fra fossile energikilder, og omkostningerne både ved etablering og udvindelse stiger. De to faktorer giver et feedback loop, der giver eksponentiel vækst frem for lineær vækst for de grønne energikilder.

Positive vendepunkter er med til at vise os, at det rent faktisk kan lykkes os at bremse klimaforandringer.

Tidligere på året blev der på Davos præsenteret en rapport, ”The Breakthrough Effect: How tipping points can accelerate net zero” der beskriver vendepunkter for CO-fri løsninger i sektorer, der dækker 70 % af de globale udledninger af CO2.

 

Relaterede artikler:

Historisk udvidelse af grøn energi i Nordsøen: Strøm til 230 millioner europæiske husstande

Skiftet til grøn energi kan spare billioner af kroner viser nyt stort Oxford studie

 

Kilder: BBC, ember-climate.org, systemiq.earth, weforum.org.