Verdens største fabrik til at trække CO2 ud af luften og lagre det dybt under jorden er lige startet på Island

Fabrikken i Hellisheidi på Island. (Foto: Carbfix)

Verdens største fabrik med det formål udelukkende at trække CO2 ud af luften og lagre det dybt under jorden er lige startet på Island.

Teknologien bliver af flere set som et vigtigt redskab i kampen mod klimaændringer. (BBC)

Fabrikken er et samarbejde mellem det islandske firma CarbFix og det schweiziske firma ClimeWorks, der også har udviklet teknologien til at trække CO2 fra atmosfæren.

ClimeWorks er vel nok den mest kendte ”Carbon Capture” virksomhed i verden og har 16 installationer rundt om i Europa.

Direkte luftopsamling er en af ​​de få teknologier, der udvinder CO2 fra atmosfæren og betragtes af forskere som afgørende for at begrænse den globale opvarmning, som ifølge FN´s entydige klimarapport forårsager flere hedebølger, brande, oversvømmelser og stigende havniveauer. (Reuters)

Orca fabrikken på Island drives af grøn energi fra et geotermisk kraftværk i nærheden. Orca er reference til det islandske ord for energi.

Professor, Stuart Haszeldine, University of Edinburgh.

Den opsamlede CO2 blandes med vand og pumpes dybt ned under jorden, hvor den langsomt forvandles til klippe og kan være der sikkert i millioner af år, ifølge eksperter.

”At opbevare CO2 under jorden kan gøres i kæmpe skala, og det er virkelig, virkelig pålideligt at opbevare CO2 to til fire kilometer under jorden, hvor den kan blive i millioner af år…” udtaler Stuart Haszeldine, professor i CO2-opsamling og opbevaring ved University of Edinburgh. (BBC)

Der er ambitiøse planer om skalere teknologien op, men pt. er det dog i den helt store sammenhæng en relativt beskedent mængde CO2 der trækkes ud af atmosfæren på Island. Orca fabrikken kan med sin nuværende kapacitet opsuge 4000 tons CO2 om året, hvilket svarer til udledningen fra ca. 800 biler.

Fabrikken på Island betragtes dog både som lidt af en milepæl og en trædesten til planerne om at skalere den op med en faktor 80. Dette vil betyde, at man bare på Island vil kunne trække millioner tons CO2 ud af atmosfæren i slutningen af årtiet.

Man kunne sagtens forestille sig, at den overskudsstrøm eksempelvis vindmøller fremstiller om natten også kunne bruges til teknologien med CO2 opsamling og lagring.

Carbonater i en kerne boret på injektionsstedet. (Carbfix)

Plantning af træer er stadig den mest simple og effektive løsning, der findes til at reducere mængden af CO2 i atmosfæren. Men det tager mange år fra et træ er plantet til det opsuger CO2 i store mængder.

Et andet firma, det canadisk Carbon Engineering bygger i øjeblikket en fabrik, der opsamler CO2 fra luften og transformerer det til en næsten CO2-neutral gasart, der kan bruges som brændstof. Når denne fabrik bliver operationel kan den opsuge mere end 1 million tons CO2 om året, hvilket svarer til omkring 40 millioner voksne træer.

Så selvom CO2 opsamlings teknologien lige nu ikke batter ret meget i den store sammenhæng, kan den i fremtiden bidrage til, at vi når at bremse klimaforandringerne nok til at undgå de værste scenarier.

Fabrikken på Island har bevist, at med den nye teknologi kan man opsamle CO2 og samtidig opbevare den sikkert, dybt nede under jorden.

 

Relaterede artikler:

Plantning af træer i stor skala vil kunne udligne årtiers udledning af C02

Det er faktisk muligt at hive CO2 ud af atmosfæren – og du kan selv gøre noget der batter

Hvaler kan bremse klimakrisen ifølge IMF – og her er årsagerne

Tangdyrkning anses af flere eksperter som et kinderæg mod klimaændringer

7 klimaløsninger som er nødvendige vi handler hurtigt på nu hvis skal undgå de værste scenarier

 

 

Kilder: BBC, Reuters, carbfix.com, independent.co.uk.