Verdens to største økonomier øger ambitioner og klimamål før afgørende konference i Glasgow

Klimakonferencen i Glasgow kan blive helt afgørende

FN´s chef roser USA og Kina for at skrue op deres klimaambitioner og mål, forud for den vigtige klimakonference, COP26 i Glasgow.

Verden har længe set mod Kina for at se, om landet rent faktisk vil melde sig ind i klimakampen for alvor.

FN´s generalsekretær, António Guterres udtrykker nu glæde over meddelelsen fra præsident Xi Jinping om, at Kina vil afslutte al finansiering af kulkraftværker i udlandet og omdirigere sin støtte til grøn og lavemissionsenergi. (news.un.org)

“Fremskyndelse af den globale udfasning af kul er det vigtigste enkelttrin for at holde Paris-aftalens 1,5-graders mål inden for rækkevidde”, understregede António Guterres.

Guterres roser også Præsident Biden for, at USA nu vil øge sin internationale klimafinansiering betydeligt til cirka 11,4 milliarder dollars om året.

FN´s generalsekretær, António Guterres opråb til verden

“Dette øgede bidrag fra USA vil bringe de udviklede lande tættere på at opfylde deres kollektive forpligtelse til at mobilisere 100 milliarder dollars om året til klimafinansiering”, siger FN-chefen i en erklæring.

Der er dog ifølge Guterres stadig “en lang vej at gå” for at gøre FN’s klimakonference i Glasgow til en succes, der sikrer “et vendepunkt i vores kollektive bestræbelser på at imødegå klimakrisen”. (UN News)

Han mindede samtidig om, at verden lige nu er på en katastrofal kurs mod en 2,7 graders opvarmning, som dokumenteret i den nye FN-rapport med alle medlemsstaternes nuværende udlednings reduktionsforpligtelser og klimamål.

Rapporten indikerer, at selvom der er en klar tendens til, at drivhusgasemissioner reduceres over tid, skal nationerne hurtigst muligt fordoble deres klimaindsats, hvis de skal forhindre katastrofal global opvarmning i fremtiden.

Generalsekretæren opfordrede til “afgørende handling fra alle landes side”, især de G20-førende industrialiserede nationer, til at “gå den ekstra mil” og effektivt bidrage til emissionsreduktioner.

“Alle lande skal bringe deres højeste ambitionsniveau til Glasgow, hvis vi skal holde Paris-aftalens 1,5-graders mål inden for rækkevidde,” udtalte Guterres. (UN News)

Klimakonferencen i Glasgow er blevet beskrevet som helt afgørende for klodens fremtid, og succesen af dette møde har indlysende kæmpe betydning for om verden kan undgå de værste klimascenarier, som FNs skelsættende klimarapport for nyligt har gjort det klart.

USA og Kina på kollisionskurs

António Guterres ros til de to største økonomier skal også ses i lyset af Guterres opfordring til USA og Kina om at deeskalere den kolde krig mellem de to lande, der i øjeblikket spiller en stor rolle for resten af verden. Ifølge flere betragtere kan det dårlige forhold mellem de to supermagter skade det internationale samarbejde om at redde klimaet.

“Jeg frygter, at vores verden er på vej mod to forskellige sæt økonomiske, handelsmæssige, finansielle og teknologiske regler, to divergerende tilgange i udviklingen af ​​kunstig intelligens – og i sidste ende to forskellige militære og geopolitiske strategier,” udtalte Guterres, da han åbnede den årlige FN generalforsamling.

Der er dog også tegn på, at USA og Kina i øjeblikket fører en form for overbudspolitik overfor hinanden på klimaområdet, som supermagternes nye udmeldinger om klimamål indikerer. Konkurrencen mellem de to magter kan måske i virkeligheden anspore til en større klimaindsats.

Klimapolitikken ligger af gode grunde så højt på den internationale politiske dagsorden, at det giver stor prestige og mange fordele at være i førerposition på området.

At de to største økonomier nu sætter højere klimamål lægger under alle omstændigheder et pres på de øvrige medlemslande forud for topmødet i Glasgow. Dette vil sandsynligvis være med til at fremme flere og højere klimamål fra medlemslandene.

 

Relaterede artikler:

Skelsættende FN-rapport forudser voldsomme klimaændringer langt tidligere end hidtil antaget

Det stigende antal naturkatastrofer chokerer politikere: ”Vi er nødt til at øge tempoet i kampen mod klimaændringer”

Klimakrisen er vor tids 2. verdenskrig og kalder nu på alles mod og handling

7 klimaløsninger som er nødvendige vi handler hurtigt på nu hvis skal undgå de værste scenarier

Topmøde får endnu flere lande til at sætte høje klimamål – hurtigere handling nødvendig

Bidens sejr er også en kæmpe sejr for demokratiet og klimaet

Vi står ved en afgørende korsvej i verdenshistorien

 

Kilder: UN News, foreignpolicy.com, france24.com.