Det kan du selv kan gøre ved klimakrisen: De 6 mest effektive personlige klimatiltag

Der er flere klimatiltag hvor du selv kan gøre en effektiv forskel

Du har selv kontrol over flere effektive klimatiltag og kan samtidig være med til at påvirke mange andre til at gøre det samme.

Det kan være temmelig svært at danne sig et overblik over, hvordan vi skal prioritere vores personlige klimaindsats. I kølvandet på FN´s nye klimarapport er det imidlertid blevet vigtigere end nogensinde, hvordan vi bruger vores kræfter og fokus, så vi kan undgå de værste klimascenarier.

1. Det suverænt mest effektive klimatiltag man kan selv gøre er at ændre lidt i sin pensionsopsparing og sikre sig, at den er investeret bæredygtigt; det vil sige at den ikke indeholder investeringer i fossile brændstoffer, kryptovaluta og andre områder der skader klimaet. At få en bæredygtig pensionsopsparing er 27 gange mere effektivt end at holde op med at flyve eller spise vegansk tilsammen, ifølge den engelske forbrugerorganisation ”Make My Money Matter”.

Din pensionsopsparing har en kæmpe betydning for klimaet

”… i en gennemsnitlig opsparing på 600.000 kr. er der investeret i fossile brændstoffer svarende til 37 tons CO2, eller hvad der svarer til udledningen fra 24 biler om året. Det kan godt undgås” fortæller Karsten Korreborg fra investering og pension i Merkur Andelskasse. (energiforumdanmark.dk)

Langt de fleste danske pensionsselskaber har allerede gjort det relativt let at ændre i sin investerings profil, så den gavner og ikke skader klimaet.

Med en relativ lille indsats, kan du altså nærmest have superkræfter i forhold til at hjælpe klimaet, så vi undgår de meget dystre klimascenarier FN rapporten advarer imod, hvis vi ikke handler konsekvent. Dette underbygges også af Det Internationale Energiagenturs klare opfordring til, at vi med det samme skal droppe al investering i olie, kul og gas, hvis vi skal nå klimamålene.

En velkommen bivirkning ved at ændre i sin pensionsopsparing er, at de nye klimavenlige investeringsprofiler har haft større afkast end andre investeringsløsninger i de sidste par år. Det er en tendens, der ifølge alle økonomer kun vil fortsætte og accelerere på grund af den grønne omstilling. En bæredygtig pensionsopsparing er med andre ord også den bedste måde at fremtidssikre sine penge.

Plantning af træer og reetablering af vild natur

2. Vær med til at fremme og genoprette mere vild natur. Planting af træer er stadig den mest effektive metode vi har til at opsuge CO2 fra atmosfæren. Du kan selv hjælpe med ved at bruge din have på nye måder, eller bidrage til certificerede træplantningsprojekter rundt om i verden.
Også her er der en værdifuld sidegevinst ved, at vi får mere uberørt natur, grønnere byer og friskere luft.

3. Vi kommer ikke uden om det. Hvis køer var et land, ville de være på en 3. plads som det mest CO2-udledende land i verden.
At begynde at spise mindre kød, især oksekød er meget vigtigere end de fleste er klar over.
Heldigvis kommer der stadig mere lækkert plantebaseret kød på markedet, der ovenikøbet kan klare en blindtest i smag. Derudover får man ved en mere plantebaseret kost en række betydelige sundhedsmæssige fordele.

Skift til eltransport af enhver slags

4. Skift til eltransport hvad enten det er til elbil, elcykel, elmotorcykel eller scooter.
Transport tegner sig for næsten 30% af den samlede CO2-udledning. Fossildreven transport er med andre ord en voldsom belastning for klimaet, og ved at bruge eltransport får vi desuden også renere luft.
Kortere ture kan for de fleste klares med en cykel eller elcykel. Det giver desuden bonus i form af bedre helbred og velbefindende.

5. Reducer forbrug og køb genbrug. At reducere ressourceforbrug er gennemgående en nøgle til at forhindre voldsomme klimaændringer. I det store perspektiv er det faktisk vores overforbrug, som har skabt klimakrisen. Modeindustrien alene er ansvarlig for omkring 10 procent af verdens CO2-udledning. Til sammenligning udleder flyindustrien 2 procent.

Heldigvis går op for flere og flere, at livskvalitet ikke hænger sammen med kvantiteten af de ting vi har og køber – faktisk tværtimod.

6. Engager dig i klimaet. De fleste har en fornemmelse af, at det ikke virker, men hvis man ser hvordan ungdommen og Gretha Thunberg har haft en enorm gennemslagskraft og praktisk talt har kickstartet den grønne omstilling og ændret politikernes fokus, er det at engagere sig en meget vigtig del for, at vi kan holde det momentum der skal til for at nå klimamålene i tide.

De ændringer der skal til sker skal til, sker ikke af sig selv. Det kræver noget af os allesammen. Du har selv kontrol over mange effektive tiltag og kan samtidig være med til at påvirke mange andre til at gøre det samme.

 

Relaterede artikler:

7 klimaløsninger som er nødvendige vi handler hurtigt på nu hvis skal undgå de værste scenarier

Skelsættende FN-rapport forudser voldsomme klimaændringer langt tidligere end hidtil antaget

Klimakrisen er vor tids 2. verdenskrig og kalder nu på alles mod og handling

Klimakrisen skyld i de dødelige hedebølger og oversvømmelser i USA og Europa

Bæredygtig pensionsopsparing er 27 gange mere effektivt for klimaet end at spise vegansk og droppe flyvning tilsammen

Ny højprofileret Netflix-dokumentar vil ændre dine kostvaner og booste dit helbred

 

Kilder: Verdensskove.org, UN News, ipcc.ch, Det Internationale Energiagentur.